Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Så ska Göteborg skyddas från vattnet

Det kostar 20 miljarder kronor att skydda centrala Göteborg mot översvämningar. Och det är bråttom, inom 30 år bör vallar och portar vara på plats.

– Skall vi kunna skydda de viktigaste delarna av Göteborg mot extremt höga vattennivåer måste de avgörande besluten tas inom ett par år, säger Ulf Moback på Stadsbyggnadskontoret som samordnar åtgärderna i Göteborg mot klimatförändringarna.

I veckan blev en hydrogeografisk modell av Göteborg klar. Den visar hur olika vattenstånd drabbar Göteborg, hur allt större områden översvämmas.

I ett första steg visas hur högt vattnet kan stå redan I dag vid oväder med höga regnmängder och ogynnsamma lågtryck, då blir vattennivån 1,8 meter över medelvattenståndet.

Det medför översvämningar i centrala Göteborg, bland annat på Södra Hamngatan, vid Lilla Bommen, vid Feskekôrka och i delar av Trädgårdsföreningen.

Enligt gårdagens rapport från IPCC kommer havsnivåerna att stiga med 0,26 till 0,82 meter till år 2100 beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser blir.

Det kan innebära att vattnet når 2,8 meter över dagens normalnivå vid extremt väder .

– Då blir det ordentligt blött i centrala Göteborg, säger Moback.

Hela centralstationen ställs under vatten liksom Stampen och stora delar av Nordstan, Östra Hamngatan har förvandlats till kanal, området kring Mölndalsån inklusive brandstationen i Gårda är översvämmad. Nya och Gamla Ullevi har förvandlats till utomhusbassänger. Askim blir avskuret från Frölunda när Stora ån och Välen svämmar över och ställer Järnbrottsmotet under vatten.

Men beräkningarna rymmer stora osäkerheter, därför finns ett alternativ med vattnet 3,8 meter över dagens medelvattenstånd.

– Det kan inträffa redan 2100 men det kanske inte sannolikt att det sker förrän 50-150 år senare, säger Moback.

Då svämmas även Lundbyleden, Backaplan och stora delar av Hisingen över.

– Kvillebäcken blir åter farbar från Göta älv till Nordre älv, säger Moback. Hisingen delas i två öar.

Ulf Moback har jobbar med klimatförändringarna, extremväder och deras effekt på Göteborg sedan slutet på 1990-talet.

Bedömningarna av vilka faror som hotar bygger nu på de bedömningar som IPCC gör om vattennivåerna i haven.

Kombinationen högre havsvattennivå och extremväder i form av lågtryck, orkaner och stora nederbördsmängder leder till en överhängande risk att stora delar av Göteborg läggs under vatten.

Men det går att begränsa riskerna för översvämningar.

Den enklaste och mest näraliggande metoden är att bygga vallar mot Göta älv, Mölndalsån, Säveån och Kvillebäcken.

Redan nu anpassas nya hus och gator i Göteborg till en höjning av vattenståndet med 2,8 meter. Marginalen ökas troligen till 3,5 meter inom kort.

Särskilt viktiga anläggningar för el, vatten och transporter, som Marieholmstunneln och Västlänken, anpassas redan en vattennivå på 4,0 meter över dagens medelvattenstånd.

Men för att stoppa de stora vattenmängderna krävs en port mot havet och en port mot Göta älv.

– Inom två-tre år måste vi bestämma var portar och vallar skall byggas, säger Moback. Det är enorma projekt som tar tid att förverkliga.

Han föreslår en port mellan Rya nabbe och Röda sten strax väster om Älvsborgsbron och en port strax norr om Jordfallsbron.

Men den första hindras Nordsjön från att tränga upp i älven och med den andra hindras stora vattenmassor från Vänern från att nå Göteborg, de leds mot havet i Nordre älv.

Extremt högvatten kan uppkomma på ett par timmar även vid måttliga vindar när lågtrycksfall ger ett lokalt undertryck som lyfter havsvattnet.

– Stängda portar förhindrar att vattenmassorna drabbar Göteborg när vi får extremväder, säger Moback. I vanliga fall hålls portarna öppna.

Liknande portar finns i London, Rotterdam och Sankt Petersburg.

När Thames Barrier byggdes för 30 år sedan blev kostnaden tio miljarder kronor i dåtida penningvärde.

Två portar som skyddar Göteborg byggda de närmaste årtiondena lär kosta 10-20 miljarder kronor.

– Staten måste ta en stor del av ansvaret, säger Moback. Men miljöministern verkar lika ointresserad som okunnig om problemet och hävdar att det är kommunernas ansvar.

– Det är en orimlig ståndpunkt.

Här kan du själv se en karta över ett översvämmat Göteborg: http://cityplanneronline.com/project/ZD1mr6Yb

Mest läst