Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Trafikkontorets riktlinjer för hur den befintliga cykelinfrastrukturen ska förbättras.

Så ska cyklingen trefaldigas i Göteborg

Cyklandet ska bli tre gånger så stort i Göteborg enligt trafiknämndens nya cykelprogram. Kalkylen för det ökande trampandet beräknas till över tre miljarder kronor.

Kommunens trafiknämnd har godkänt ett särskilt cykelprogram. I programmet konkretiseras hur cyklingen ska bli ett mer attraktivt och konkurrenskraftigt färdmedel i Göteborg med omnejd.

Enligt Malin Månsson, cykelplanerare på trafikkontoret, innebär det att kontorets planer nu kan omsättas i handling. Målet är att tredubbla cykelresorna till 2025 jämfört med 2011.

- Vi har redan sett en ökning av cykelresorna med nära 30 procent från 2011. Det är ett stort steg på vägen till att bli en riktigt hållbar och attraktiv stad, säger hon, i ett pressmeddelande.

Läs också Sarah Britz blogg: Flera tusen till cyklister

Bland annat handlar det om att bygga en sammanhängande och väl utformad infrastruktur och erbjuda god standard på cykelvägnätet året om.

I år kommer Redbergsvägen, delen Danska vägen–Kobbarnas väg, byggas ut med cykelväg. Tillsammans med Trafikverket byggs en sex kilometer lång cykelbana längs Ellesbovägen. Målet är att skapa ett komplett pendlingscykelstråk mellan Kungälv och Göteborg. Sedan bestäms det varje år hur utbyggnaden ska fortskrida.

Bilister ska inte trängas ut

Eva Eriksson är marknadskoordinator på trafikkontoret. Hon hävdar att det inte kommer att påverka bilismen.

- Bilisterna kommer inte att trängas ut. I stället är den långsiktiga tanken att göra utrymmet mer jämlikt för alla trafikanter.

I det nya programmet som heter Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025 beräknas också investeringskostnaderna: cykelvägnät, utbyggnad till föreslagen standard – 1,5 miljarder, parkering inklusive cykelgarage – 250 miljoner, stora objekt, gång- och cykelförbindelse över Göta älv – 500 miljoner, förbättring av belysning på pendlingscykelnätet – 100 miljoner. Än så länge finns inga pengar avsatta för investeringarna mer än i år.

- Nej, det kommer att göras för varje år, säger Eva Eriksson.

Metoderna för vinterväghållning ska också utvecklas. Senaste vintern började trafikkontoret sopsalta vissa cykelstråk. Allt ska sedan utvärderas för att förbättra vinterväghållningen inför kommande vintrar.

Läs också: Kommuner missköter cykelvägar

och Det här gäller när du cyklar i naturen

Mest läst