Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Så påverkas Göteborg av Västlänken

Västlänksbygget kommer att pågå i minst sju år i etapper och påverka hela centrala Göteborg. 200 träd kommer att sågas ner och Lisebergshallen och huvudrestaurangen rivas.

Trafikverket presenterade i går sin järnvägsplan för Västlänken och Göteborg stad sin detaljplan under ett välbesökt presseminarium. Från och med den 10 december till den 30 januari kan allmänheten se utställningarna och komma in med synpunkter.

Västlänken kommer att innebära rejäla förändringar i stadsbilden och orsaka en del skakningar, buller och byggstök när en fyra kilometer lång tågtunnel ska sprängas under staden från Residenset till Annedal.

Vid områdena kring Hagakyrkan och Korsvägen/Liseberg kommer det troligen att bli en rad schaktgropar, för att bygga tunneln och stationer.

- För att inte jäklas med göteborgarna mer än nödvändigt, och för att man framför allt ska kunna ta sig fram och ha en fungerande stad behöver man bygga detta i etapper där man släpper fram trafiken, säger Leif Jendeby, projekteringsledare för Trafikverket, som tror att de öppna schaktgroparna kommer att göras på liknande sätt som när man byggde Götatunneln.

Men han konstaterar också att det kommer att påverka omgivningen.

- Folk kommer att märka att vi är där, det är helt klart. Sedan ska vi göra vad vi kan för att minska störningar. Det kan bullra, vibrera, komma damm. Vi kan få rörelse av en mängd olika orsaker, påverkan på grundvatten och det kommer att påverka trafiken, säger han.

Från Trafikverkets och Göteborgs stads sida kommer man att styra byggentreprenörerna genom gränsvärden som de inte får lov att överskrida. Detta gäller allt från bullernivåer till grundvattennivåer.

- Det kan bli bullrande maskiner. Man kanske får påla på vissa tider. Kanske får man kapsla in maskiner och sätta upp skärmar. Under perioder kanske man får låta folk bo på hotell under en begränsad tid, säger Leif Jendeby.

En rad byggnader kommer att rivas – flera av dem mycket publika.

• Volviahallen behöver rivas.

• Nils Ericsonterminalens norra del kommer att demonteras upp till 35 meter under byggtiden och sedan återuppbyggas.

• Göta älvbron ska ersättas.

• Nordstans norra entré demonteras under byggtiden och återuppbyggs senare.

• Älvrummet kommer att rivas eller flyttas.

• Kajskjul 8 1/2 kommer att monteras ner, och återuppbyggs senare.

•Torsten Henrikssons gångbro och Rosenlundsbron demonteras och byggs upp på nytt.

Vad göteborgare och turister definitivt kommer att märka är att Lisebergshallen och Lisebergs huvudrestaurang rivs permanent för att ge plats för Västlänken. Under byggtiden kommer också hörntornet att monteras ner.

Erik Lööv, projektledare för Korsvägen konstaterar att man har en bra dialog med Liseberg.

- Rondo, Lisebergsteatern och Stora scenen kommer inte att påverkas. Hur det blir med återställningen blir en fråga för Liseberg om vad man vill ha, säger han.

Därtill kommer 500 träd i staden att påverkas, varav 300 kommer att skyddas på plats eller flyttas.

200 träd kommer att tas ner, för att ersättas av nya träd.

FAKTA: Här kan man se planerna

Från och med den 10 december till 31 januari kan allmänheten se Göteborgs stads detaljplan kring Västlänken på Köpmansgatan 20 och komma in med synpunkter.

Den finns även i Älvrummet.

Järnvägsplanen kan man se hos Trafikverket

på Kruthusgatan 17

På Köpmansgatan 20

Mölndals stad, Göteborgsvägen 11-17

Mest läst