Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Vi vet att den arbetsföra delen av befolkningen kommer att sjunka markant under de närmaste decennierna, som en följd av en allt mer åldrande befolkning i Sverige och övriga Europa. Det är ett allvarligt hot mot våra välfärdssystem, skriver debattören.

Så löser vi bristen på arbetskraft i Sverige

Alliansregeringen kommer aldrig att stänga dörren för dem som vill komma hit och arbeta under kollektivavtalsenliga villkor. Allt annat vore ett allvarligt hot mot våra välfärdssystem, skriver migrationsminister Tobias Billström (M).

I dag pratar många om antalet arbetslösa i Sverige. Men det samhällsdebatten borde handla om är snarare bristen på arbetskraft. Vi vet att den arbetsföra delen av befolkningen kommer att sjunka markant under de närmaste decennierna, som en följd av en allt mer åldrande befolkning i Sverige och övriga Europa. Det är ett allvarligt hot mot våra välfärdssystem. Vi måste därför fortsätta att utveckla en politik som kan hantera bristen på arbetskraft och göra Sverige attraktivt i den ökade konkurrensen om arbetskraften.

Sedan 2008 har Sverige världens mest öppna och liberala system för arbetskraftsinvandring. Reformen som infördes av alliansregeringen, med stöd av Miljöpartiet, underlättar för företag som får allt svårare att rekrytera rätt kompetens. Den är bra för såväl människor som vill komma hit och förverkliga sina drömmar som för Sveriges konkurrenskraft.

För få globala talanger

I snitt tar Sverige emot cirka 20 000 arbetskraftsinvandrare varje år. 6 000 arbetar inom teknik, ekonomi och andra kvalificerade yrken. De 20 000 personerna utgör 0,4 procent av den totala arbetskraften. Problemet är att vi lockar hit för få globala talanger. Ska svenska företag med ambitioner fortsätta att växa behöver Sverige bli ännu bättre på att attrahera människor utanför EU.

Regeringen gör därför mycket för att underlätta för företagen. Här är internationella studenter en viktig resurs. För att Sverige ska gynnas mer av studenternas vistelse här och samtidigt bli mer attraktivt för studenter föreslår vi ändringar som ska underlätta för dem och deras familjer att vistas och arbeta i Sverige. Bland annat möjliggör vi för internationella studenter att stanna kvar efter högskolestudier för att söka arbete eller undersöka förutsättningarna att starta näringsverksamhet i Sverige.

Vi vidtar också åtgärder som motverkar att reglerna för arbetskraftsinvandring missbrukas. Samtidigt har regeringen gett Migrationsverket i uppdrag att korta handläggningstiderna för de som vill komma hit som arbetskraftsinvandrare.

S vill stänga dörren

Mot detta står Socialdemokraterna som i flera olika sammanhang sagt att de vill stänga dörren för arbetskraftsinvandrare. Så sent som förra veckan uppgav Urban Ahlin (S) i en intervju att ”vi socialdemokrater tycker att man ska se över om det inte finns möjlighet för någon av de som redan finns i Sverige får de jobben, innan man går utanför Europas gränser. Vi hade den politiken innan Sverigedemokraterna ens fanns”. Socialdemokraterna medger också att det kan vara svårt att komma överens med Miljöpartiet om migrationspolitiken om de får bilda regering i höst.

I dag arrangerar Västsvenska handelskammaren en debatt där vi och Socialdemokraterna ska diskutera hur politiken för arbetskraftsinvandring kan bli ännu mer effektiv. Jag förväntar mig att Socialdemokraterna ger tydliga besked om de tänker stänga dörren för arbetskraftsvandring till Sverige.

Samtidigt kommer jag att vara tydlig. Regeringen tänker utveckla reformen för arbetskraftsinvandring. Vi kommer aldrig att stänga dörren för dem som vill komma hit och arbeta med kollektivsavtalsenliga villkor. Tvärtom kommer vi att fortsätta arbeta för svenska företag i den globala konkurrensen om kompetensen. Genom en arbetslinje som ser möjligheter i alla människor som finns på arbetsmarknaden blir alla vinnare.

Tobias Billström (M)

migrationsminister

Bild - 2
Mest läst