Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Vi har mycket att lära genom att ta del av andras erfarenheter, både vad gäller framgångsfaktorer och fallgropar när vi skapar Centrala Älvstaden, skriver debattörerna.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Så kan visionen om Göteborg förverkligas

  Ska vi vara framgångsrika i skapandet av det framtida Göteborg så måste vi samverka på alla plan och mellan alla aktörer. Ett första steg är att vi fortsätter vår samverkan kring att utveckla våra arbetsmodeller. Ingen av oss sitter ensam med de rätta lösningarna, skriver bland andra Lena Hasslöf Gustafsson, Fastighetsägarna.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Göteborgsregionen växer med över 10 000 invånare per år. Alla dessa ska ha tillgång till bostad, arbete, studieplatser och service. Vi ska alltså bygga ett Borås på tio år. Ska vi lyckas med det ställs krav på ett utvecklat och tillitsfullt samspel mellan samhällsbyggandets olika aktörer.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Över hälften av den regionala befolkningsökningen sker i Göteborg. En av de stora utmaningar som Göteborg står inför är att förverkliga Centrala Älvstaden. Det handlar om en utökad och modern innerstad som ska möta kunskapssamhällets krav på utformning. Många har signalerat sitt intresse av att få vara med i det arbetet.

  Snart presenteras en övergripande vision för området. Hittills har arbetet varit fokuserat på en diskussion om vilken stad vi vill ha och att den ska byggas. Nu gäller det att vi gemensamt kliver fram och tar ansvar för att förverkliga visionen.

  Mycket att lära av andra

  Branschorganisationen Fastighetsägarna, Stiftelsen CMB och kommunala Centrala Älvstaden har låtit göra en oberoende studie om hur man i Malmö, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn genomför sina visioner, den omvandling som Göteborg nu står inför. Vi har mycket att lära genom att ta del av andras erfarenheter, både vad gäller framgångsfaktorer och fallgropar.

  Studien presenteras i sin helhet på Business Arena nu i dag, tisdag. Vi hoppas den kan lägga grunden för en kvalificerad diskussion kring hur visionen för Centrala Älvstaden ska kunna förverkligas.

  I rapporten dras sex konkreta slutsatser som vi kan presentera redan i dag:

  • Etablera en bred samsyn i stadens övergripande stadsbyggnadsfrågor, både mellan stadens politiker och tjänstemän och mellan staden och marknadens aktörer.

  • Gör förbindelserna över älven till en bärande del av visionen, fast på stadens villkor. Hur vi använder älven avgör hur vi kommer att lyckas.

  • Släpp in fler och mindre aktörer när nya områden ska ta form. Det kommer att leda till mer personliga och variationsrika lösningar.

  • Ge staden tid att utvecklas, ha rimliga avkastningskrav och planera affärsmässigt.

  • En stark inledning på själva byggandet behövs. I Malmö väckte de inledande projekten Bo 01 och Turning Torso uppmärksamhet. När vi fått en identitetsstark inledning kan vi arbeta med strategiska etappindelningar.

  • Göteborg ligger långt fram med arbetsformer och verktyg för medborgardialog. En bra dialog krävs mellan kommunen och bygg- och fastighetsföretagen. Vi måste även lyckas ta dialogen vidare till konkret handling.

  Debatten om bostadsbyggande och stadsutveckling som just nu förs på GP Debatt visar på att behovet av fler bostäder är stort. Det visar också att det finns olika tankar och idéer för att nå samma mål. Även om vi har olika roller i samhällsbyggandet, och kanske inte är överens i alla delar om hur vi ska gå till väga för att bygga den goda staden, är vi överens om en sak; ska vi vara framgångsrika i skapandet av det framtida Göteborg så måste vi samverka på alla plan och mellan alla aktörer. Ett första steg är att vi fortsätter vår samverkan kring att utveckla våra arbetsmodeller. Ingen av oss sitter ensam med de rätta lösningarna. Vi ser gärna att fler är delaktiga i detta arbete.

  Lena Hasslöf Gustafsson

  ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna GFR

  Bengt Christensson

  vd CMB

  Bo Aronsson

  projektledare Centrala Älvstaden

  Fotnot: Business Arena är norra Europas viktigaste kongress för beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn och arrangeras årligen i Stockholm. Sedan 2012 arrangeras Business Arena även i Malmö och Göteborg.