Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Den senaste tiden har varslen duggat tätt. För att hejda utvecklingen och stärka regionens konkurrenskraft föreslår vi en kraftsamling på en rad punkter, skriver debattörerna.

Så kan vi undvika fler varsel i Västsverige

Västsverige har en stark arbetsmarknad, men vi är inte oberörda av oron i vår omvärld. Vi behöver fokusera de närmaste åren för att ta tillvara Västsveriges styrka och samtidigt undvika varsel och oro på arbetsmarknaden inför tuffare tider, skriver Kristina Jonäng (C), Gunilla Levén (M), Rosie Rothstein (FP) och Anders Fasth (KD), ledamöter i regionutvecklingsnämnden.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västra Götalandsregionen gör ett av sina bästa resultat någonsin i år. Från en prognos på minus en halv miljard kronor blir det i stället ett överskott på en halv miljard kronor. Det beror på en stark arbetsmarknad där konkurrenskraftiga företag har skapat jobb och levererat skatteintäkter. Men Västsverige är inte oberörd av oron i vår omvärld.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det visar de senaste veckornas varsel. Västra Götalandsregionen kan kliva in som en stark aktör när osäkerheten ökar och använda det regionala utvecklingsansvaret på ett förnuftigt sätt för att stärka västsvensk konkurrenskraft, dämpa arbetslösheten, hitta vägar genom en ny strukturomvandling och komma genom krisen. Av denna anledning föreslog vi nyligen att regionutvecklingsnämnden ska använda sitt budgetutrymme de kommande 5–10 åren för att kraftsamla kring några få områden.

Stärk varumärket Västsverige genom Life Science

Lyft fram Västsverige som en motor i åttamiljonersstaden mellan de två huvudstäderna Oslo-Köpenhamn. Västra Götalandsregionen behöver också ett företrädarskap i Stockholm.

Sedan nedläggningen av Astra Zeneca i Södertälje och Lund blir det alltmer tydligt att centrum för svensk läkemedelsindustri är Mölndal och Västsverige. Närheten till Sahlgrenska Universitetssjukhuset gör att ett allt starkare Life Science-kluster formas här. Det behövs en kraftsamling för att ge biomedicin och medicinteknisk forskning stort utrymme.

Uppmuntra strukturomvandling

Västsverige är den starkaste regionen för fordonsindustri i Sverige och en av de största i Europa. Vi ska vara på topp i nästa utvecklingssteg, t ex kring elbilar och ta tillvara vår världsledande ställning inom fordonssäkerhet. Kemiindustrin i Europa har idag en överkapacitet. Anläggningarna i Stenungsund kan bara stärka sin konkurrenskraft om de får support för en strukturomvandling från oljebaserad råvara till råvara som hämtas från skogen eller havet.

Ta kommandot inom hållbar produktion

Den stora närvaron av globalt verksamma logistikföretag och processindustrier gör att Västsverige har potential att vara världsledande när det gäller hållbar produktion. Hela kedjan från återvinning, återanvändning samt nyproduktion av resurssnål textil (smart textiles) är ett exempel där Västsverige kan ta kommandot.

Förbättra kvalitén i besöksnäringen

Göteborg utsågs nyligen till en av de mest prisvärda destinationerna i världen. Det är utmärkt. Nu måste arbetssättet förbättras inom bland annat Västsvenska Turistrådet så att besöksnäringen kan hålla en hög nivå i hela Västra Götaland.

Lyft fram Matlandet Västra Götaland 

Västsverige ska vara myllan för de bästa stjärnkockarna. Det nyvaknade intresse som finns kring Matlandet ska användas tydligare i marknadsföringen av Västsverige. Det skapar ökad lönsamhet i livsmedelssektorn samt nya jobb på landsbygden och i skärgården. 

Plocka fram finansiering till E20

Vi ska vara beredda att medfinansiera viktig infrastruktur. Det gäller särskilt E20 där medfinansiering av en fjärde fil längs hela sträckan ska presenteras.

Ta ansvar för kompetensförsörjning 

Vi som bor i Västsverige måste utbilda oss inom de områden där jobben finns. Det håller inte att Västsverige både skriker efter nyckelpersoner inom internationellt verksamma företag samtidigt som vi, i vissa delar av regionen, har Sveriges lägsta utbildningsnivå. Kommuner, högskolor och öviga utbildningsanordnare har ett ansvar att hålla ihop Västsverige för bättre kompetensförsörjning. Massor med ungdomar får möjlighet till grundutbildning och vidareutbildning på de skolor som Västra Götalandsregionen driver, det vill säga naturbruksgymnasier och folkhögskolor. Ge dessa skolor fler uppdrag för att öka utbildningsnivån och minska utanförskapet i Västsverige. Här har vi föreslagit mer medel till naturbruksgymnasierna som ett första steg för en nysatsning.

Hittills har den S, V och MP-ledda ledningen i Västra Götaland varit kallsinniga till våra förslag. Vi hoppas att de ändrar sig, eftersom Västsverige behöver kraftsamla!

Kristina Jonäng (C)

Gunilla Levén (M)

Rosie Rothstein (FP)

Anders Fasth (KD)

ledamöter i regionutvecklingsnämnden

Mest läst