Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Segregationen är resultatet av politiska beslut. Med Vänsterpartiets handlingsprogram tar vi ett första steg mot att bygga ett rättvisare Göteborg, skriver debattörerna.

Så kan vi bygga bort det orättvisa Göteborg

Vänsterpartiet presenterar i dag ett handlingsprogram mot segregationen i Göteborg. Ökat medborgarinflytande, stärkt privatekonomi för låginkomsttagare och stödprogram för kvinnors föreningsliv skapar en rättvisare stad, skriver partiledare Jonas Sjöstedt och Thaher Pelaseyed (V).

En spårvagnsresa från Saltholmen till Komettorget visar på stora klyftor i Göteborg. Majoriteten av stadens 13 000 arbetslösa bor i de nordöstra stadsdelarna medan arbetslösheten är lägst i västra Göteborg. Skillnaden i årsmedelinkomst mellan rikaste och fattigast stadsdelen är 160 000 kronor. I dag lever vart femte barn i fattigdom.

Segregationen är resultatet av politiska beslut. Den sociala nedrustningen efter 1990-talets nedskärningar har förvärrats av den borgerliga regeringens skattesänkningar. Vi i Vänsterpartiet tänker inte slå ifrån oss ansvaret för att bekämpa konsekvenserna av högerpolitiken.

Så bekämpas segregationen

I dag presenterar vi handlingsprogrammet #ENADSTAD, som innehåller viktiga förslag för att trycka tillbaka segregationen i Göteborg:

  • Öka det demokratiskt inflytande. Det finns ett stort engagemang i Göteborgs förorter. Vänsterpartiet föreslår att invånarnas inflytande över besluten som påverkar deras vardag stärks. Det är viktigt att föreningar och individer som invånarna har förtroende för involveras i beslutsprocesser.

  • Stärk privatekonomin för låginkomsttagare. Kommunala avgifter slår alltid hårdare mot låginkomsttagare. Konsekvensen är att låginkomsttagare i mindre utsträckning använder den kommunala välfärden. Vänsterpartiet föreslår att kommunala avgifter för låginkomsttagare fasas ut och ersätts med skattefinansiering.

  • Inrätta ett kommunalt stödprogram riktad till kvinnors föreningsliv. Kvinnors livsvillkor har försämrats under den borgerliga regeringen. Arbetarklassens kvinnor tvingas ta allt större ansvar för omvårdnaden av sina och andras anhöriga. Kvinnor behöver fler mötesplatser för att utbyta erfarenheter och stärka varandra. Därför vill Vänsterpartiet införa ett kommunalt stödprogram riktad till kvinnors föreningsliv i socialt utsatta områden.

  • Öka arbetarklassens representation i kommunala beslutsorgan. Beslutsfattare i socialt utsatta områden bor oftast inte i samma stadsdelar. Detta resulterar i att beslutsfattare inte i samma utsträckning påverkas av sina egna beslut. Forskning visar att innehållet i beslut är avhängigt vem som fattar besluten och att exkludering av vissa grupper är ett demokratiskt problem. Vänsterpartiet vill att sammansättningen av anställda på olika nivåer i kommunen ska förändras baserad på bostadsadress, kön och etnicitet.

  • Satsa på Göteborg ungdomar. Segregationen slår hårt mot Göteborgs ungdomar. De är förlorare när skolor och fritidsgårdar drabbas av nedskärningar på grund av regeringens förda politik. Fler skolor ska byggas i socialt utsatta områden och systemet med friskolor bör avskaffas. Vänsterpartiet vill skapa fler mötesplatser för unga under 20 år. Vi föreslår att dagens skolkort utökas till både helger och skollov för att motverka uppdelning och öka ungas rörelsefrihet.

Ökat fattigdomen

Högerregeringens politik har ökat fattigdomen i Göteborg. Alliansregeringens skattesänkningar för höginkomsttagare har skapat många förlorare. Det märks inte minst i den allt mer segregerande skolan, köerna till förskolan, underbemanning inom äldreomsorgen och en kronisk bostadsbrist. Vänsterpartiet tar upp kampen mot segregationen. Med vårt handlingsprogram tar vi ett första steg mot att bygga ett rättvisare Göteborg.

Jonas Sjöstedt (V)

partiledare

Thaher Pelaseyed (V)

ordförande Vänsterpartiet Göteborg

Mest läst