Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Förebyggande metoder riktat till pojkar och män är grundläggande för att åstadkomma attitydförändringar. Vi har mycket att lära av praktiska erfarenheter och metoder för att minska mäns våld mot kvinnor som finns i länder som USA, Brasilien och Sydafrika, skriver debattören.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Så kan våld mot kvinnor förebyggas

Det är fullt möjligt att nå framgång med att förebygga mäns våld mot kvinnor. Men det kräver en ökad medvetenhet om vilka bakomliggande faktorer som leder till att vissa män blir våldsutövare. Och en nationell mobilisering på alla fronter för att nå resultat, skriver regeringens utredare Pia Enochsson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra och är därför ett av de viktigaste jämställdhetsmål för regeringen. Det är ett ambitiöst mål som ska uppnås. Men hur ska det gå till?

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I mitt uppdrag som särskild utredare har jag anledning att fundera på hur en verkningsfull nationell strategi kan utformas. Det saknas inte vare sig kunskap eller erfarenheter att bygga vidare på vad gäller mäns våld mot kvinnor, men jag noterar att fokus inte legat på det förebyggande arbetet utan snarare på att skydda utsatta kvinnor i akuta situationer.

Det är självklart naturligt att satsa på akuta insatser först för att rädda och skydda liv. Lika imponerad som jag är av kvaliteten i den skyddande verksamheten är jag tyvärr inte av de insatser som måste till för att ett skyddsbehov aldrig ska behöva uppstå.

Vi har nyligen haft besök i Sverige av flera internationella experter på det våldsförebyggande arbetet. Inbjudare var Män för jämställdhet, Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Inger framtidstro

De internationella erfarenheterna inger framtidstro och optimism som jag saknat i den problembild som vi själva målat upp för att få stopp på mäns våld mot kvinnor. Jag tror att vi i Sverige har gjort ett strategiskt misstag som inte parallellt med arbetet för att skydda våldsutsatta kvinnor också gjort motsvarande satsningar på det förebyggande arbetet. Framförallt har vi inte systematiskt arbetat med att medvetandegöra pojkar och män om vilka förhållningssätt, attityder och värderingar som lägger grunden för goda, sunda och jämställda relationer mellan kvinnor och män.

Förebyggande metoder riktat till pojkar och män är grundläggande för att åstadkomma attitydförändringar. Vi har mycket att lära av praktiska erfarenheter och metoder som finns i länder som USA, Brasilien och Sydafrika.

Det är fullt möjligt att nå framgång med att förebygga mäns våld mot kvinnor. Men det kräver en ökad medvetenhet om vilka bakomliggande faktorer som leder till att vissa män blir våldsutövare. Det kräver vidare en nationell mobilisering på alla fronter, av män och kvinnor, för att nå resultat.

Stereotypt manlighetsideal

I grunden ligger en alltjämt mycket stereotyp uppfattning om könsroller och inte minst om manlighet. För att ändra den bilden krävs ett förändrat manlighetsideal. Jag vill påstå att vi har synnerligen goda förutsättningar att åstadkomma en sådan förändring i vårt land. Även om jämställdheten i många fall bara tar myrsteg framåt så sker det i rätt riktning och med en successiv ökad medvetenhet för varje ny generation av män och kvinnor. Sett ur ett längre perspektiv har vi åstadkommit mycket stora förändringar! Vi har en stabil grund att bygga vidare i den allt större grupp av män som ser ett jämställt liv som viktigt och som därför är goda förebilder för andra. Det är män som är närvarande och delaktiga i sina barns liv, som delar på hemarbetet och där jämställdhet är en självklarhet. Majoriteten män reagerar och säger ifrån när våld och övergrepp sker, när det offentliga rummet sexualiseras eller när ojämlika och ojämställda värderingar och attityder kommer till uttryck.

Tiden är mogen i Sverige för att skapa ett breddat fokus i arbetet för att på allvar eliminera mäns våld mot kvinnor, ett arbete där vi med långsiktiga och förebyggande insatser som motverkar stereotypa könsmönster bygger vidare på en sund och jämställd manlighet.

Fler positiva förebilder

Vi behöver fler positiva manliga förebilder och ett strukturerat förebyggande arbete i förskola, grundskola, gymnasieskola. Vi behöver öka engagemanget, vi behöver alla säga ifrån och reagera varhelst vi ser, hör eller läser om attityder och värderingar som inte grundas på alla människors lika värde. Först genom en sådan ökad medvetenhet och total mobilisering på individ- och samhällsnivå kan målet om att stoppa mäns våld mot kvinnor uppnås.

Pia Enochsson

regeringens särskilde utredare av mäns våld mot kvinnor