Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Med vårt alternativa paket skapas ett förhandlingsutrymme med staten som gör det möjligt att tillföra paketet satsningar som löser problem i närtid, skriver debattörerna.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Så kan Västsvenska paketet omförhandlas

  Västsvenska paketet går att omförhandla med staten så att vi slipper både Västlänken och trängselskatten. Med vårt nya paket tjänar även staten fem miljarder på affären, skriver bland andra Theo Papaioannou (VV).

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Ledande politiker fortsätter säga ”allt eller inget” om det Västsvenska paketet. Vi kan enkelt visa hur staten, som skulle satsa 17 miljarder kronor, nu endast behöver finansiera 12 och därmed spara fem miljarder. Med vårt alternativa paket skapas ett förhandlingsutrymme. Kostnaden för paketet blir 14,25 miljarder kronor i stället för 34, det vill säga cirka 20 miljarder mindre. Observera att då har inte en enda skattehöjning tagits med i beräkningarna.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Det alternativa paketet besparar göteborgarna trängselskatten och genomfartstrafiken hanteras delvis. Riskprojektet Västlänken elimineras och inpendlingen hanteras med annan lösning. Framför allt tillför paketet satsningar som löser problem i närtid.

  Det nya paketet

  • Trängselskatten är en orättvis beskattning som tas ut av fel skäl och har införts utan medborgarens påverkan. Trängselskatten kan därför enkelt tas bort (14,0 mdr kr).

  • Ökade markvärden har ingen riktigt kunnat förklara hur dessa ska räknas hem. Även denna intäktspost tas bort (0,75 mdr kr).

  • Medfinansieringen från Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen och Region Halland kvarstår likt i dag (oförändrat 1,25 respektive 1,0 mdr kr).

  • Staten finansierar 12 istället för 17 miljarder kronor och minskar därmed sitt åtagande med fem miljarder.

  • Västlänken är som Vägvalet påpekat från start ett olönsamt projekt med väldigt hög risk, både ur ett kostnads- och byggperspektiv. Projektet har en negativ nettonuvärdeskvot på minus 0,55 motsvarande minus 9,3 miljarder kronor och är hårt kritiserat av Riksrevisionen. Stora delar av Liseberg kommer att rivas när det nu framkommer att problemen med Örgrytevägens alla ledningar är större än man trott. Beräkningar visar redan att projektet överskridit nuvarande 20 miljarder kronor. Vi riskerar få en ny ”Hallandsås” tvärs genom centrala Göteborg. Västlänken ska helt enkelt bort! (20 mdr kr).

  • Kollektivtrafikåtgärder (4,6 miljarder) och effektiva trafiksystem (3,2 miljarder) har inte definierats. Ingen vet vad de ska leda till mer än bland annat bussfiler och förlängning av perronger. Observera då att inköp av nya bussar eller tåg, och dessvärre inte heller hanteringen av ökat kollektivtrafikresande, ingår i denna kostnad. Denna kostnad kan justeras i vårt nya paket till 3,85 miljarder.

  • Marieholmstunneln och Ny Göta älvbro behålls i det alternativa paketet (oförändrat 4,2 respektive 2 miljarder).

  • Västlänk 2021 är ett förslag som mycket väl skulle kunna hantera inpendlingen i stället för Västlänken och som kan byggas i två etapper. Förslaget har aldrig utretts av Trafikverket! Etapp 1 är en pendeltågsslinga ovan mark vid Centralstationen som beräknas kosta cirka 3 miljarder. Etapp 2 är en förstärkning i sydlig riktning förbi Gårda och Lisebergsstationen som beräknas kosta cirka 3 miljarder som kan byggas senare om behovet uppstår (3 miljarder).

  • Götaringen är Vägvalets förslag på en västlig ringled som tveklöst är det mest miljövänliga för staden då den leder biltrafiken runt. Mycket nytta för göteborgarna till en väldigt låg kostnad och ingen större byggtid med större störningar (1,2 mljarder).

  Både Västlänk 2021 och Göta Ringen ligger som motioner hos Göteborgs kommunfullmäktige.

  Är det inte bättre att vi genomför satsningar utan att vi slösar skattemedel i onödan i stället för att orättvist tvinga fram förändringar?

  Eller är det inte lika visionärt?

  Theo Papaioannou (VV)

  partiledare, Vägvalet

  Tom Heyman (VV)

  vice partiledare

  Håkan Andersson (VV)

  partisekreterare