Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
För att göra Göteborg klimatneutralt måste stadens fjärrvärme bli helt förnybar, bostäderna mycket energieffektivare, elen och vägtrafiken bli fossilfri samt fortsätta effektiviseringen på alla områden. För mat och flyg finns dock inte några tekniska revolutioner i sikte så därför krävs en mycket kraftig minskning av bland annat nötköttskonsumtionen och att flygandet "fryses" på 2010 års nivå, skriver debattörerna.

Så kan Göteborg bli klimatneutralt

Göteborgs politiker har satt upp målet att Göteborg ska bli klimatneutralt och att vi ska ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av koldioxid år 2050. Det är inte omöjligt, men kräver en stor omställning, skriver Lisa Bolin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Jörgen Larsson, Chalmers.

I dag, den 27 september, släpper FN:s klimatpanel sin nya rapport. Vi vet nu med ännu större säkerhet att klimatförändringarna utgör ett allvarligt hot mot våra barnbarns möjligheter att leva ett bra liv.

Trots att nästan alla känner till klimathotet hanterar vi det huvudsakligen genom en kollektiv förnekelse. Det duger inte. Vi som privatpersoner, stad och nation kan inte sitta och vänta på att andra ska börja utan vi behöver sätta igång på direkten – och samtidigt försöka få andra att hänga på.

Lokalt har Göteborgs politiker satt upp målet att Göteborg ska bli klimatneutralt och att vi ska ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av koldioxid år 2050. Enligt Göteborgs stad innebär detta att utsläppen måste ligga under 1,9 ton fossil koldioxid per invånare. I dag orsakar göteborgarna 7–10 ton CO2-utsläpp per år. Ska världen dessutom nå FN:s tvågradersmål är sannolikheten stor att vi måste komma ner till omkring 1 ton per person och år till 2050.

Ny rapport om vad som bör göras

Genom den rapport som publiceras i dag ”Klimatomställning Göteborg – tekniska möjligheter och livsstilsförändringar” har vi analyserat möjliga åtgärder för att minska utsläppen med 70-80 procent. Arbetet har utförts av SP och Chalmers, tillsammans med tjänstemän på kommunen och regionen, inom ramen för Mistra Urban Futures.

Våra analyser visar att om dagens klimatpolitik lyckas, med bl. a en ”fossiloberoende fordonsflotta”, fördubblat kollektivtrafikresande och mer förnybar el så minskar de totala utsläppen med ”bara” 25 procent till år 2050. Anledningen är att utsläppen från mat och flyg ökar snabbt som en följd av ökad konsumtion. De senaste tjugo åren har svenskarnas köttkonsumtion ökat med ca 40 procent och utrikesflyget med cirka 190 procent. Utsläpp kopplade till maten vi äter står i dag för hela 20 procent av medelgöteborgarens klimatbelastning, bland annat genom att växthusgasen metan bildas i nötkreaturens magar. Flygresorna står i sin tur i dag för runt 15 procent av utsläppen.

En god nyhet

Den goda nyheten i vår rapport är att det verkar vara möjligt att komma ner till utsläpp på bara 1-2 ton år 2050. För att klara detta har vi räknat med en mängd olika tekniska förändringar: att stadens fjärrvärme blir helt förnybar, att bostäderna blir mycket energieffektivare, att elen och vägtrafiken är fossilfri samt fortsatt effektivisering på alla områden. För mat och flyg finns inte några tekniska revolutioner i sikte så därför har vi räknat på en mycket kraftig minskning av bland annat nötköttskonsumtionen och att flygandet "fryses" på 2010 års nivå.

En del i projektet har varit att analysera konsekvenser av livskvaliteten vid en klimatomställning. Våra statistiska analyser visar att skillnader i bilkörande, flygande och köttkonsumtion mellan olika personer inte har något samband med skillnader i deras livskvalitet. Vi drar slutsatsen att farhågan att en klimatmässigt hållbar livsstil skulle innebära att människor tvingas tillbaka till en levnadsstandard och nivå på livskvaliteten som rådde för länge sedan är helt obefogad.

Tillräckligt starka styrmedel

En klimatomställning förutsätter att privatpersoner, företag, tjänstemän och politiker på lokal, regional, nationell och internationell nivå bidrar på olika sätt för att etablera klimatmässigt hållbara innovationer när det gäller allt från våra dagliga transporter till kosten och semestrandet. Inte minst så handlar det för politiker om att våga införa, och för väljare och opinionsbildare att bejaka, tillräckligt starka styrmedel för att dessa innovationer ska komma till stånd.

Vi hoppas kunna bidra till en kunskapsbaserad diskussion om hur vi hittar vägen framåt. Vi har här berättat hur vi ser på tanken om ett klimatneutralt Göteborg, på www.bit.ly/Klimatomstallning kan du föra fram dina tankar och även ladda hem rapporten.

Lisa Bolin

civilingenjör i Energisystem, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Jörgen Larsson

fil dr i sociologi, forskare på Chalmers

Bild - 2
Lisa Bolin, civilingenjör i Energisystem, SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutJörgen Larsson, fil dr i sociologi, forskare på Chalmers
Bild - 3
Mest läst