Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 3

Så kan delar av Södra Gårda räddas

Med politisk enighet ska landshövdingehusen i Södra Gårda räddas. Men bara delvis. I ett nytt kompromissförslag rivs några fastigheter för att kunna bevara andra.

Landshövdingehusen har varit i kommunens ägo sedan sent 1970-tal men hanterats styvmoderligt. I brist på vilja och vision har de stått mer eller mindre utan underhåll i decennier och tanken var länge att jämna dem med marken.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Men då Räddningstjänsten 2012 dömde ut brandskyddet kom saken i ett nytt läge.

- Frågan ställdes på sin spets då vi blev tvungna att göra en del åtgärder. Då kom vi fram till att vi inte kunde låta husen stå utan att ta ett rejält grepp, förklarar Ulf Kamne, ordförande i fastighetsnämnden.

Plötsligt kunde alla partier enas om att bevara hela kvarteret Eken, södra delen av Cedern och norra av Lejonet, som kommunen äger. På de frigjorda ytorna kommer externa byggherrar erbjudas att bygga nytt och på så sätt bidra med finansiering av upprustningen av de gamla byggnaderna för att minimera behovet av skattekronor.

Fastighetskontoret får nu i uppdrag att se hur det kan genomföras. Sedan följer plan-, markanvisningar och eventuella överklaganden så det lär dröja uppåt en fem år innan arbetet kan komma igång med att åtgärda fukt- och sättningsskador. Dessutom tillkommer problem med buller och luftföroreningar från både E 6:an i öst och Fabriksgatan i väst.

Samtidigt kommer de 101 lägenheterna att bli betydligt färre.

- Det är ett kompromissförslag men jag är ändå rätt nöjd, även om jag inte är nöjd med att billiga lägenheter försvinner centralt. Det måste vi bygga på andra håll, kommenterar stadsarkitekten Björn Siesjö.

De boende kommer att erbjudas ersättningsboende, men helst vill alla bo kvar. När Gårda boendeförening gjorde en enkät för att ta fram ett eget förslag för att rädda husen svarade samtliga, hundra procent.

Siesjö delar föreningens uppfattning om att det är viktigt att bevara unika stadsdelar som Gårda för att påminna om historien och att skapa en fungerande blandning av gammalt och nytt.

Boendeföreningen har kommit med synpunkter under resans gång och ska också bjudas in i de fortsatta diskussionerna. De är glada att det äntligen händer något men har också en del kritik mot kommunens förslag.

I föreningens eget förslag "Vi tar en kaffe på Gårda" driver de tesen om en verklig blandstad där stadsdelen blir en tillgång för evenemangsstråket och staden.

- Det är oacceptabelt att riva bostäder under rådande bostadsbrist och vi tycker att det saknas visioner. Det vi trycker på är att man kan göra om utan att riva något, säger Sofia Park, ordförande i boendeföreningen.

.

Fakta: Södra Gårda
Vad: kvarteren Eken, Cedern och Lejonet.
Lägenheter: i dag 101, sedan kanske 50-60.
Upprustning: "varsam" men begränsad till fukt-, mögel- och rötskador samt sättningsproblem.
Ytterligare: skydd mot buller, luftföroreningar och farligt gods skapas.
Nybyggnad: extern aktör bygger nytt på frigjord mark och bidrar till finansieringen.

Bild - 1
Bild - 2
Mest läst