Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Fyra av fem nya jobb skapas i de små företagen. 90 procent av alla företag i Sverige ägs av en eller ett fåtal personer, ofta en familj. Vi måste därför fortsätta förbättra för småföretagen, inte minst för familjeföretagen, skriver debattörerna.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Så höjer vi reformtakten för fler växande företag

  För att klara Alliansens mål med fem miljoner i arbete år 2020 måste den framgångsrika arbetslinjen för ökat utbud av arbetskraft kompletteras med en tydlig företagarlinje, skriver Mats Odell (KD) och Aron Modig (KD).

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Förutsättningarna för företagande i Sverige måste bli ännu bättre. Bara så kan utmaningarna på arbetsmarknaden och inom välfärden mötas. Sverige måste klara en allt tuffare global konkurrens. Därför krävs stärkt produktivitet och innovation inom både den privata och offentliga sektorn.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Kristdemokraternas partistyrelse har nyligen beslutat om ett nytt näringspolitiskt program. Här presenteras tre centrala områden för fler jobb och växande företag, som vi kommer att driva inom ramen för allianssamarbetet.

  * Förbättra förutsättningarna för småföretagen. Fyra av fem nya jobb skapas i de små företagen. 90 procent av alla företag i Sverige ägs av en eller ett fåtal personer, ofta en familj. Vi måste därför fortsätta förbättra för småföretagen, inte minst för familjeföretagen.

  Ett stort bekymmer som många småföretagare upplever är företagens ansvar när anställda är sjuka. Mellan 25 000 – 55 000 arbetstillfällen har gått förlorade genom det nuvarande sjuklöneansvaret enligt Företagarna. Kristdemokraternas föreslår därför tillsammans med allianspartierna att högkostnadsskyddet stärks så att företagaren automatiskt kompenseras redan efter löntagarens karensdag.

  Dubbelt så hög skatt

  Kristdemokraterna vill också ändra på skattereglerna när ett företag överlåts inom familjen. I dag kan skatten bli dubbelt så hög än för den som säljer företaget till en extern part. Det finns också hinder för generationsväxlingar genom regeln på en karenstid på fem år vid försäljning av fåmansbolag. Det är skadligt att många därför lägger sitt bolag vilande i fem år för att få en gynnsam beskattning. Karensregler som hindrar ägarskiften till närstående behöver förändras.

  Fortfarande tampas många småföretagare med de så kallade 3:12-reglerna. Dessa måste förenklas avsevärt till exempel genom en regel om omvänd proportionalitet mellan å ena sidan delägarnas bruttovinst i förhållande till lönesumman för övriga anställda och löneuttagskravet å den andra. En enkel princip, men det krävs en noggrant analyserad och långsiktigt hållbar reformering.

  * Säkra en trygg och långsiktig energiförsörjning för industrin. En annan långsiktig reform för ett livskraftigt företagsklimat är Sveriges energiförsörjning. Kristdemokraterna är motpolen till den extrema rödgröna energipolitik som hotar jobben, först i basindustrin, därmed också jobben i floran av underleverantörer. Sverige är inte bara storstäderna. Över 100 basindustrikommuner utanför storstäderna står och faller med ett konkurrenskraftigt elpris.

  Basindustrin är avgörande för Sveriges välfärd, som tungt vilar på förädling av våra naturresurser, skogen och malmen. En blocköverskridande och långsiktig överenskommelse om energipolitiken kommer att krävas för att vi ska kunna behålla och utveckla ryggraden i vårt näringsliv. Det är rimligt och logiskt att en sådan överenskommelse bejakar att de äldsta kärnkraftverken får ersättas med nya, säkrare och effektivare på samma plats.

  * Förbättra tillgången till kapital för växande företag. Alliansregeringen har genomfört en rad åtgärder för att stärka tillgången till kapital och gynna etableringar i Sverige. Huvudsakligen ska privat kapital riskeras när företag startas och utvecklas, men behov finns också av statliga marknadskompletterande insatser.

  Kristdemokraterna vill styra om statliga riskkapitalinsatser för bättre samverkan med privat riskkapital genom så kallade fond-i-fond lösningar. Vi vill också se en förändring av kapitalbeskattningen för att främja investeringar i växande företag och ge incitament för sparande.

  Dags för företagarlinje

  Valet i höst kommer att stå mellan ett företagsvänligt alternativ mot en splittrad vänsteropposition som bland annat vill begränsa eller avskaffa RUT, chockhöja skatten för att anställa unga och dubbla restaurangmomsen. Dessa återställare skulle kosta Sverige tiotusentals förlorade jobb.

  Arbetslinjen har tjänat Sverige väl. För att nå målet om fem miljoner i jobb 2020 är det hög tid att addera en företagarlinje och höja reformtakten.

  Mats Odell (KD)

  näringspolitisk talesperson och ordförande i riksdagens näringsutskott

  Aron Modig (KD)

  toppkandidat till riksdagen från Göteborgs kommun