Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Så här vill de rödgröna bygga ut E20

För att uppnå alla krav för en snabb utbyggnad av hela E20 föreslår vi en målstandard med 2+1F, vilket innebär en vägstandard som är förberedd för motorväg på hela sträckan, skriver de rödgröna i Västra Götalandsregionen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den rödgröna ledningen i Västra Götalandsregionen har av politiska motståndare och i media blivit anklagade för otydlighet i frågan om E20. Inför det fortsatta arbetet med att ta fram en ny nationell infrastrukturplan vill vi i den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen klargöra vår syn på E20s framtida utbyggnad.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Västra Götalandsregionens ledning har högt ställda mål för snabbast möjliga utbyggnad av hela E 20 i Västsverige. Vi anser därför att en utbyggnad av E 20 i sin helhet ska ingå den kommande nationella infrastrukturplanen. För att uppnå det är den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen beredd att inleda en förhandling om medfinansiering med regeringen för att säkerställa att hela sträckan Vårgårda till länsgränsen ingår i den nationella infrastrukturplanen. Planen sträcker sig i dag fram till år 2021, men förväntas förlängas med fyra år till 2025. Vårt initiativ vad gäller medfinansiering fråntar inte regeringen ansvaret för den viktiga utvecklingen av nationell infrastruktur. Det betonar snarare allvaret med en snabb utbyggnad av hela E20 från den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen.

Olika åtgärder för olika delsträckor

För att uppnå kraven om politisk enighet, ökad trafiksäkerhet, minskad klimatpåverkan, förbättrad framkomlighet samt att möta de ekonomiska ramar som omgärdar den nationella infrastrukturplanen föreslår vi en målstandard med 2+1F, vilket innebär en vägstandard som är förberedd för motorväg på hela sträckan. För att nå målet om en snabb utbyggnad av E20 längs hela sträckan till 2025 utarbetas nu en strategi tillsammans med berörda kommuner inom ramen för E20-utredningen. Strategin syftar till att möta behoven av olika åtgärder för olika delsträckor, utifrån kostnadsläge och kommunala prioriteringar. Det betyder att på högt trafikerade sträckor kan 2+2 vara aktuellt, medan steg 1, 2 och 3-åtgärder kan vara aktuella på andra delsträckor.

Såväl Västra Götalandsregionen som Trafikverket måste i de förslag som utarbetas, ta hänsyn till de av regeringen avsatta ekonomiska resurserna i den nationella infrastrukturplanen, kraven på tillämpning av fyrstegsprincip och de klimatmål som beslutats. Utöver de begränsade resurserna råder det en hård konkurrens mellan olika trafikslag och mellan olika delar av landet. För att nå framgång i arbetet med en snabb utbyggnad av E 20 är behovet av kompromisser mellan berörda parter stor.

Alliansföreträdare söker konflikt

Vi vill betona att dialogen i styrgruppen för E20-utredningen med företrädare för kommunerna längs E20 och Västra Götalandsregionen är god, likaså de överläggningar vi haft med näringslivets företrädare. Problemen tycks uppstå utanför detta arbete där ledande alliansföreträdarna i region och kommunalförbund söker konflikt och splittring, vilket innebär att E 20 riskerar att lämnas utan åtgärder fram till 2050. Det är ett högt politiskt spel som äventyrar trafiksäkerheten på Sveriges mest olyckdrabbade väg för lång tid framöver.

De återkommande partitaktiska utspelen från M, C, KD och FP i regionen baseras inte på faktamässiga grunder. Det riskerar att påverka regionens och Göteborgs framtida möjligheter att få regeringen att medverka i viktiga beslut om investeringar i Västsverige för väg, järnväg och sjöfart.

Vill inleda förhandling om medfinansiering

Varje olycka som sker på E20 är ett misslyckande i en långsam politisk process för att skapa hållbara och framkomliga vägar. Genom att ställa sig bakom en inriktning som stödjer en utbyggnad av hela E20 i Västsverige till mötesfri och säker väg, möjliggörs trygga och säkra persontransporter samtidigt som framkomligheten för godstransporter på väg från och till Göteborg och Göteborgs Hamn säkerställs.

I dag, tisdag den 10 april, kommer vi att be regionstyrelsen om mandat att kunna inleda en förhandling kring medfinansiering. Hur det kan se ut vill vi återkomma till efter dialog med berörda kommuner, näringsliv och regeringen. Vi har försökt skapa enighet med oppositionen i månader, utan konstruktiva svar. Nu går vi vidare i jobbet att få en säker och framkomlig E20 genom att ha ett genomförbart mål, en tydlig strategi byggd på samförstånd med kommunerna längs sträckan och uppvaktar infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M) och finansminister Anders Borg (M) som ytterst äger beslutet i frågan.

Gert-Inge Andersson (S)

regionstyrelsens ordförande

Birgitta Losman (MP)

regionutvecklingsnämndens ordförande

Sören Kviberg (V)

miljönämndens ordförande i regionen

Mest läst