Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Så här funkar investeringssparkontot

En sparform som ska göra det enkelt och förmånligt att handla i aktier och fonder för privatpersoner.

En sparform som ska göra det enkelt och förmånligt att handla i aktier och fonder för privatpersoner.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

• Investeringssparkontot är en frivillig sparform som framför allt är tänkt att ge privatpersoner möjlighet att på ett enkelt och förmånligt sätt spara i och på egen hand handla i aktier, direkt eller via fonder, och andra finansiella instrument. På kontot kan du även ha kontanter.

• I deklarationen behöver du inte redovisa varje köp och försäljning eller vinst och förlust på värdepapper i ditt ISK.

• Tillgångarna som finns på investeringssparkontot schablonbeskattas, på samma sätt som tillgångarna i en kapitalförsäkring. Men underlaget räknas ut på olika sätt.

• Skatten på investeringssparkontot beräknas på ett så kallat kapitalunderlag som räknas fram enligt en bestämd modell. Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan som ger en schablonintäkt vilken tas upp som kapitalinkomst och sedan beskattas med 30 procent.

• Banken svarar för beräkning och rapportering av schablonintäkten till Skatteverket.

• Avkastningen på ett investeringssparkonto kan kvittas mot förluster och utgifter vid deklarationen. Det går inte med en kapitalförsäkring.

• Värdepapper och pengar som du har på ISK omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin. Kapitalförsäkringar omfattas inte av skyddet.

• Genom att du äger värdepappren i ditt ISK kan du som aktieägare även delta vid bolagsstämmor och rösta. Placeringar i kapitalförsäkringar ger inte den möjligheten.

•Ett ISK konto är gratis hos de flesta banker och institut.

• En nackdel är att tillgångarna på ISK beskattas även om du gör förlust på investeringarna.

Källor: Skatteverket, regeringen, Konsumenternas vägledning om bank och försäkring och ett flertal banker.

Mest läst