Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Så gick det med löftena efter valet

Ett år efter valet 2010. Dags att kolla vallöftena. S sitter vid makten, tillsammans med MP och V. I valrörelsen presenterade socialdemokraterna ett antal vallöften och "ambitioner" för mandatperioden fram till 2014. Här är en bedömning av hur de ligger till och vilka chanser de har att uppfylla sina löften.

Det är tre år kvar tills vallöftena ska vara infriade. Av elva löften/ambitioner är det bara tre stycken som ligger riktigt bra till. Sex är under 3. Det finns en 5:a och två 1:or. Snittpoängen är 2,6.

I vissa frågor har socialdemokraterna investerat mer prestige än andra. Det gäller till exempel bostadsbyggandet, trafik och ungdomsarbetslöshet.

Hittills ligger värdet på löftena alltför lågt. Vi får se om svekbarometern gått upp om ett år.

Vallöftet: I samtliga tio SDN ska det finnas minst tre fritidsgårdar.

Det finns 36 fritidsgårdar i Göteborg, så i snitt är vallöftet uppfyllt. Men de är ojämnt fördelade. Flest har Angered (8). Fyra SDN skulle behöva sex fritidsgårdar till de närmsta tre åren för att uppfylla vallöftet. Majorna/Linné, Lundby och Örgryte/Härlanda en var och Centrum, som inte har någon i dagsläget, tre stycken nya.

Bedömning: Det krävs en satsning i de centrala delarna. Tveksamt om Centrum mäktar med tre nya fritidsgårdar - eller ens om de behövs. Andra stadsdelar har fler ungdomar och större behov. Ogenomtänkt vallöfte.

Svekbarometern: 2

Vallöftet: Göteborg ska vara bäst bland storstäderna när det gäller andelen 20-åringar som har fullföljt gymnasieskolan.

Enligt de senaste siffrorna från Skolverket, läsåret 09/10, ligger redan Göteborg bäst till av de tre storstäderna. 72 procent fullföljde gymnasiet i Göteborg, i Stockholm 69 procent och Malmö 64. Även när det gäller behörighet till högskolestudier är Göteborg bäst.

Bedömning: Vallöftet framstår inte som särskilt riskabelt med tanke på att Göteborg legat före de andra två städerna i tjugo år. I stället för att jämföra sig med dem som alltid är sämre hade en större utmaning varit en procentsats. Till exempel att nå upp till 78 procent som var resultatet läsåret 95/96.

Svekbarometern: 5

Vallöftet: Alla som fyller 16 ska få två fribiljetter till någon av stadens scener i födelsedagspresent.

Detta tycks de inte hört talas om på kulturförvaltningen. Och Thomas Martinsson (MP), kommunalråd med ansvar bland annat för kultur, hälsar: - Än så länge är detta inte inlagt i budget men mandatperioden är ju ung.

Bedömning: Tydligen inget högprioriterat löfte, kanske till och med lite bortglömt. Men det kan väl inte kosta så mycket.

Svekbarometern:4

Vallöftet: Kvaliteteslyft inom äldreomsorgen. Göteborg ska vara bäst bland storstäderna i nationella värderingar.

I SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) öppna jämförelser om äldrevården 2010 ligger Göteborg bäst till av storstäderna. "Sammantaget nöjda med hemtjänsten" är 64 procent i Göteborg, 248:e plats bland alla kommuner. Stockholm 63 procent (261), Malmö 61 procent (274). Medelsiffran för riket är 70 procent.

Bedömning: Klokt av (S) att jämföra sig med de andra storstäderna. Jämförelsen med övriga kommuner är mer dyster. Att nå upp till medelsiffran vore ett tuffare vallöfte.

Svekbarometern: 4

Vallöftet: Fram till 2015 ska kollektivtrafiken ha förbättrats så att minst var tredje göteborgare väljer att åka kollektivt till jobbet.

I Göteborgsregionen finns målet att kollektivresorna till jobbet år 2020 ska ha ökat till 40 procent. Som ett delmål vill socialdemokraterna att det ska vara drygt 30 procent 2015.

Och trafiken ökar. Mellan juli 2010 och juli 2011 ökade resandet med nästan 24 procent, enligt Västtrafiks statistik.

Bedömning: Att förändra folks resemönster är svårare än man tror. Nu görs en hel del som kan påverka mönstret med trängselskatter, nya busskörfält, dyrare p-avgifter och förlängda spårvagnar och pendeltåg. Kan detta bidra till ett trendbrott? Svårbedömt.

Svekbarometern: 3

Vallöftet: Minst 10 000 nybyggda bostäder fram till 2015. Ytterligare minst 1 000 lägenheter reserveras för ungdomar.

Enligt Fastighetskontorets statistik för första halvåret 2011 färdigställdes 760 lägenheter, 256 var hyresrätter. Sedan årsskiftet är 1 497 bostäder påbörjade. Prognosen för 2011 lyder på 1 700 färdiga bostäder.

Bedömning: Inte helt bra, om man räknar ett årligt snitt borde det vara ungefär tusen fler, men tendensen är ändå att bostadsbyggandet är på gång. Å andra sidan brukar byggandet drabbas tidigt vid dåliga konjunkturer.

Svekbarometern: 3 

Valambitionen: Göteborg ska vara en stad där det är tryggt att leva, bo och röra sig fritt.

Sedan valet har antalet anmälda brott sjunkit något i Göteborg. I september 2010 var det 1 634 per 100 000 invånare och i augusti i år var siffran 1 594. Jämfört med Stockholm och Malmö har Göteborg färre anmälda brott.

Bedömning: Brottsstatistiken ligger tämligen konstant sedan valet. Antagligen är ambitionen att tryggheten ska gälla alla delar av Göteborg. I så fall återstår ett hårt jobb - som tar längre än fyra år.

Svekbarometern: 2

Valambitionen: Tävla med Köpenhamn och Stockholm om att vara Nordens främsta besöksmål.

Av de 30 största besöksmålen i Sverige toppar Liseberg med 2 900 000 besökare. Men nästa Göteborgsattraktion (Scandinavium) kommer först på 20:e plats.

Göteborg har fem på listan medan Stockholm har nio. För tre av fem i Göteborg minskar besökstalet. Göteborg har svårt att konkurrera med huvudstaden helt enkelt därför att Stockholm har så många fler attraktioner. Och Köpenhamn har ännu fler.

Bedömning: Denna ambition borde följas av något revolutionerande åtgärdspaket. Titta bara på statistiken för anlöp av kryssningsfartyg. Köpenhamn: runt 350 fartygsbesök med 662 000 besökare och en miljard i intäkter. Stockholm: årligen cirka 300 fartyg (Visby 70). Göteborg: 51 fartyg i år med 64 000 besökare som spenderar 57 miljoner.

Svekbarometern: 1

Valambitionen: Göteborg ska ha det bästa företagsklimatet av storstäderna.

Som rättesnöre för företagsklimatet anges SKL:s mätning. Just en sådan presenterades nyligen och där hamnade Göteborg på 116:e plats bland de 166 kommunerna med ett resultat under snittet. Malmö kom 94 och Stockholm på plats 50. I Göteborgsregionen hade Göteborg fem kommuner framför sig.

Inte i något av de fem kriterierna låg Göteborg före de andra två storstäderna. Sämst för Göteborg gick det i kriteriet "Bygglov".

Bedömning: En lång uppförsbacke att vandra. Näringslivets kampanj Vakna Göteborg är ett tecken på att läget är smått desperat.

Svekbarometern: 2

Valambitionen: Göteborg ska ha lägst ungdomsarbetslöshet bland storstäderna.

Arbetslösheten bland 18-24 åringar var i fjol i snitt 9,4 procent i Göteborg, Malmö (10,8) och Stockholm (5).

Bedömning: Göteborg hade nästan dubbelt så stor ungdomsarbetslöshet som Stockholm i fjol. Skillnaden är nu lite mindre (8,6 - 5) men det är långt kvar. Frågan är vad politikerna skulle kunna göra för att komma ner på Stockholms siffror. Det ser ut att vara en övermäktig uppgift.

Svekbarometern: 2

Valambitionen: Göteborg ska vara landets populäraste universitets- och högskolestad.

Enligt den senaste rankningen av Sveriges universitet och högskolor (urank) hamnade Chalmers på 6:e och Göteborgs universitet på 8:e plats.

Uppsala och Lund ligger före Göteborgs universitet och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm ligger före Chalmers.

Bedömning: Placeringarna har inte förändrats så mycket under de fyra år rankingen gjorts. Inget tyder på att löftet kan infrias. Dessutom verkar inte självförtroendet vara på topp: Sveriges förenade studentkårer utser varje år Årets studentstad. Göteborg har inte lämnat in någon ansökan, åtminstone inte sedan 2006.

Svekbarometern: 1

Mest läst