Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
120611PW_goeteborg (kopia)

Så byggs ett jämställt Göteborg

Göteborg har ett stort ansvar för att bygga staden både hållbar och jämställd. Det gör vi genom att fördela resurser jämställt i alla regionens och kommunens nämnder, skriver bland andra Birgitta Losman (MP).

Över hela världen uppmärksammas i dag internationella kvinnodagen – en dag som varje år påminner oss om att vi ännu har långt kvar till ett samhälle som är jämställt på riktigt. Allt för ofta förenklas utmaningen till att handla om ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen eller lika lön för lika arbete. Det är båda frågor som är avgörande för vår framtid, men vi behöver en feministisk politik som gör att jämställdhet genomsyrar alla politiska områden.

I både Göteborg och i Västra Götaland är Miljöpartiet med och styr beslut som påverkar invånarnas vardag. Jämställdhet skall vara vägledande i alla politiska beslut vi tar. Planering av infrastruktur och kollektivtrafik är exempel på frågor där jämställt beslutsfattande är viktigt. Undersökningar visar att fler kvinnor använder kollektivtrafiken. Satsningar på kollektivtrafik är satsningar på kvinnors resande, men också en nyckel för att både kvinnor och män ska kunna resa och leva mer jämställt. En kollektivtrafik som går att lita på är avgörande för minskad trängsel, jämställt resande, en bättre miljö, och en fungerande vardag för våra invånare.

Har ett stort ansvar

Göteborg har ett stort ansvar för att bygga staden både hållbar och jämställd. Bostäder ska byggas med en varierad hyra för att fler ska kunna flytta till ett passande boende, oavsett om det är första bostaden eller när du av olika anledningar vill ha ett större boende.

Kvinnor använder inte bara kollektivtrafik mer än män, de går även mer. Trafiknämnden i Göteborg använder “gender budgeting”, en teknik som fördelar resurser jämställt. Detta vill Miljöpartiet ska användas i alla kommunens nämnder. Det är så vi säkrar en stad som är tillgänglig för alla. På samma sätt arbetar vi i regionen för att säkerställa att även gångtrafikanter, cykelburna resenärer och de som kombinerar olika transportslag ska ges rimlig tilldelning av investeringarna i trafiksystemen.

Arbetet för ett jämställt samhälle sker inte i ett vakuum. Omställningen måste ske överallt. Miljöpartiet kämpar för lika rättigheter och ett jämställt samhälle – även i praktiken.

Birgitta Losman (MP)

regionråd och ordförande i Regionutvecklingsnämnden

Ulf Kamne (MP)

kommunalråd och ordförande i Byggnadsnämnden

Ulrika Frick (MP)

ordförande i Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland

Henrik Munck (MP)

vice ordförande i Trafiknämnden

Anna Ericson (MP)

vice ordförande i Fastighetsnämnden

Mest läst