Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Så botas den sjuka hyresmarknaden

Bostadsbedrägerierna på andrahandsmarknaden är ett symtom på en sjuk och sönderreglerad hyresmarknad. För att bota den behöver vi få en fungerande hyressättning och öka den låga nyproduktionen av bostäder, skriver Charlotte Andersson och Lena Hasslöf Gustafsson, Fastighetsägarna.

GP har i en artikelserie uppmärksammat problemen på bostadsmarknaden i Göteborg. Det är oacceptabelt att människor som behöver någonstans att bo i Göteborg tvingas till osäkra boendeförhållanden eller till och med en illegal marknad. Kopplingen mellan andrahandshyresmarknaden och bostadsbristen är tydlig.

Utanför storstadsregionerna, där det inte råder samma extrema bostadsbrist, är problemet betydligt mindre. Där marknaden är i balans vågar man nämligen säga upp ett förstahandshyreskontrakt om man exempelvis ska studera på annan ort. Det innebär att någon annan kan få ett förstahandshyreskontrakt samtidigt som den blivande studenten känner sig trygg i vetskapen om att han eller hon kan få ny lägenhet efter examen. Där marknaden är i balans finns det inte utrymme för en svart marknad där människor utsätts för bedrägerier.

Åtgärda symtomen

Som branschorganisation arbetar vi för en bättre fungerande hyresmarknad. Vi främjar laglig andrahandsuthyrning genom tydliga riktlinjer och utbildningar. Bedrägerierna som GP har uppmärksammat är symtom på en sjuk, sönderreglerad hyresmarknad. För att bota den måste vi åtgärda orsaken till symptomen, det vill säga den reglerade hyresmarknaden och den låga nyproduktionen av bostäder.

När det gäller den reglerade hyresmarknaden fick vi ett reformerat hyressättningssystem 2011. För att kunna skapa en bättre fungerande hyresmarknad måste hyrorna bättre än hittills spegla hur hyresgästerna värderar olika egenskaper i boendet. Lagstiftarens intention är att Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna tillsammans måste fortsätta att utveckla en hyresstruktur som svarar mot kraven i den nya lagstiftningen.

Bostadsminister Stefan Attefall har framhållit Göteborg som ett gott exempel eftersom Hyresgästföreningen, de kommunägda bolagen och vi på Fastighetsägarna har kunnat enas om en hyresförhandlingsmodell. Modellens syfte är att kvalitetsbaserad hyressättning ska spegla hyresgästernas allmänna värderingar av läge, standard och förvaltning. Vi är överens om att det innebär att skillnaden i hyresnivå mellan lägsta och högsta kvalitet avseende område, standard och förvaltning, kan komma att öka. Vi är också överens om att nyproduktion och reinvesteringar hämmas utan en fungerande hyresmarknad.

Lång väg kvar

Trots att vi har en hyresförhandlingsmodell i Göteborg har vi en lång väg kvar innan vi når hyror i balans. Hittills har den nya lagstiftningen från 2011 inte inneburit någon reell skillnad avseende hyresnivåerna. En fastighetsägare som bygger nytt kan inte vara säker på att Hyresgästföreningen accepterar en hyresnivå som gör att kalkylen går ihop. Dessutom kan för låga hyresnivåer i ett attraktivt, jämförbart område göra att det skulle bli för stor skillnad mellan de äldre lägenheterna och de som fastighetsägaren skulle vilja bygga. Ytterligare lagändringar behövs, men det är också dags för en utvärdering och självrannsakan hos de parter som ansvarar för hyressättningen i Göteborg.

Våra undersökningar visar att fastighetsföretagen hade byggt fler nya bostäder om vi hade haft mer marknadsmässiga hyror. Men självklart är den reglerade hyresmarknaden inte det enda hindret för nybyggnation. Den låga nyproduktionen av hyresbostäder beror också på den långa plan- och bygglovsprocessen, särkrav hos olika kommuner som fördyrar byggandet och skatterättsliga regler som gör det 2 000 kronor dyrare per månad att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med ett nybyggt småhus eller i en bostadsrätt.

Krafttag över blockgränserna

Den här veckan fick vi ytterligare en utredning med förslag som ska snabba på bostadsbyggandet. Vi hoppas att politikerna, både på kommunal och central nivå, snarast tar krafttag över blockgränserna för att gå från förslag till handling.

Samtidigt måste vi få en mer marknadsmässig hyressättning. Kvalitet måste löna sig även när det gäller hyresbostäder. Om hyresnivån styrs av hyresgästernas värdering av läge, standard och förvaltning stärks deras ställning. Först då kan vi få en hyresmarknad utan utrymme för bedrägerier och svarta pengar.

Charlotte Andersson

vd, Fastighetsägarna GFR

Lena Hasslöf Gustafsson

ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna GFR

Bild - 2
Charlotte Andersson, vd, Fastighetsägarna GFR Lena Hasslöf Gustafsson, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna GFR
Bild - 3
Mest läst