Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Det finns en önskan att ta staden närmare vattnet och det gäller att utforska vad som gör en vistelse vid älvstranden trivsam i alla slags väder. Vi gör nu en klimatstudie där vi tittar på väder, vind, sol och skugga, skriver debattörerna.

Så blir Masthugget en livfull stadsdel

Vi jobbar intensivt med aktörerna för att se olika lösningar och som kan fungera för flera olika sorters verksamheter, skriver bland andra Per Osvalds, plan-arkitekt på Göteborgs stadsbyggnadskontor.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Norra Masthugget, 15/11

Norra Masthugget, eller Masthuggskajen, är ett viktigt stadsutvecklingsområde. Här kommer en ny stadsdel att knyta samman staden och utvidga centrum som en del av Linnéstadens stadsmiljö. Här ges många möjligheter, och en hel del utmaningar i planarbetet

Syftet är att också skapa en god stadsmiljö som knyter samman gatorna med gatunätet i första hand för fotgängarna och bra framkomlighet med cykel, även om biltrafik ska vara möjlig. De små stadsrummen, de varierande storlekarna på olika delar av gator och stråk bidrar till att skapa en trevlig och intressant vistelse. Det här är gator att flanera och promenera på. Det här är gator som bjuder in till en levande stad i ögonhöjd. Det är också viktigt att det händer något i gaturummet, att det finns verksamheter i bottenvåningarna på husen.

Vi jobbar intensivt med aktörerna för att se olika lösningar och som kan fungera för flera olika sorters verksamheter. Kulturaktörer, ideella föreningar och företag är alla inblandade.

Livfull gatunivå

Området behöver handel, restauranger och kultur på gatunivå för att skapa såväl informella som formella mötesplatser. I stadsrummet är det också viktigt med grönytor. Det finns inte utrymme för stora parker, men det lilla gröna som skapas ska vi utnyttja effektivt med platser för såväl rekreation som för vila.

Det finns en önskan att ta staden närmare vattnet och det gäller att utforska vad som gör en vistelse vid älvstranden trivsam i alla slags väder. Vi gör nu en klimatstudie där vi tittar på väder, vind, sol och skugga. Vi studerar hur området kan komma att upplevas och hur tillkommande byggnader och kvarter påverkar vistelsen. En något vindutsatt plats vid vattnet kan vara väl så attraktiv om den är solbelyst och inte skuggas av byggnader.

Under samrådsperioderna har vi ytterligare utvecklat planerna. Ett exempel är kvarteren på Masthamnsgatan – ursprungligen var de gestaltade som öppna kvarter, men de kommer nu att ändras till mer slutna kvarter i de nya planunderlagen. Vi tittar också på lösningar att behålla Kommersen som är uppskattad av många.

Vi fortsätter att vara lyhörda, lyssnande och diskuterande även efter samrådstiden. En nyanserad och konstruktiv debatt som leder framåt i stadsutvecklingen är något positivt som staden alltid välkomnar.

Per Osvalds

planarkitekt stadsbyggnadskontoret

Åsa Vernersson

projektledare Älvstranden utveckling

Mest läst