Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Saudiarabien får huvudsakligen sina vapen från EU:s medlemsländer. Mellan 2009 och 2014 kom 59 procent av Saudiarabiens vapen från Europa enligt fredsforskningsinstitutet Sipri, skriver Anna Ek.

Sätt stopp för EU:s vapenexport till Saudiarabien

I dag har Europaparlamentet chansen att ta ställning emot den europeiska vapenexporten till Saudiarabien. Ta den, skriver Anna Ek, Svenska Freds.

I dag kommer Europaparlamentet ha möjlighet att rösta om en viktig resolution angående situationen i Jemen. Det europeiska nätverket mot vapenhandel ENAAT, där Svenska Freds ingår, uppmanar ledamöterna i Europaparlamentet att anta en resolution som tar ställning emot den europeiska vapenexporten till Saudiarabien och dess allierade i attackerna mot Jemen.

Kriget i Jemen har haft förödande konsekvenser för civilbefolkningen. 21 miljoner människor, 80 procent av befolkningen, beräknas vara beroende av humanitär hjälp för att överleva och hälften av landets invånare lider av undernäring. En fredlig lösning på kriget i Jemen måste förhandlas fram.

Kan ha begått krigsbrott

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har vid olika tillfällen under 2015 pekat på att attacker från såväl luften som från marken inneburit att sjukhus och skolor förstörts och att tillgången till mat och dricksvatten försämrats på ett sätt som innebär allvarliga kränkningar av både den internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna.

Samtliga parter i konflikten begår övergrepp, men den Saudi-ledda koalitionens flygattacker anses stå för en oproportionerligt stor andel. Även de Human Rights Watch och Amnesty International har efter en fältstudie i Jemen i november 2015 konstaterat att Saudiarabien kan ha begått krigsbrott.

Saudiarabien får huvudsakligen sina vapen från EU:s medlemsländer. Mellan 2009 och 2014 kom 59 procent av Saudiarabiens vapen från Europa enligt fredsforskningsinstitutet Sipri. Åren 2009 -2013 utfärdade EU-länderna licenser för krigsmateriel till ett värde av 19 miljarder euro till landet. I mars 2015, samtidigt som flygattackerna på Jemen inleddes, godkände Sverige ytterligare tillstånd till utförsel av krigsmateriel för strid till Saudiarabien.

Stor importör av svensk krigsmateriel

Saudiarabien har länge varit en av de största importörerna av svensk krigsmateriel och det svenska radar- och stridsledningssystemet Erieye har med stor sannolikhet använts i konflikten i Jemen. När Sverige i maj 2015 valde att säga upp det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien var det ett välkommet ställningstagande för fred, demokrati och mänskliga rättigheter men det stoppar per automatik inte vapenexporten till diktaturen.

Trots upprepade rapporter om att Saudiarabien kränker den internationella humanitära rätten har exempelvis Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Spanien och Italien fortsatt att ingå avtal och utfärda licenser för krigsmateriel till Saudiarabien. Detta strider tydligt mot EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport som uttryckligen säger att medlemsstater inte ska ”utfärda exportlicens om det föreligger uppenbar risk att den militära teknik eller den krigsmateriel som ska exporteras kan komma att användas vid allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt” (andra kriteriet). Liknande förpliktelser finns i det Internationella Vapenhandelsfördraget, ATT, artikel 6.

Bidrar till ökat dödande

EU kan omöjligt arbeta framgångsrikt för demokratiska principer, ökad respekt för mänskliga rättigheter och folkrätt enligt artikel 21 i Lissabonfördraget om EU:s medlemsländer samtidigt godkänner vapenförsäljning och militär assistans till Saudiarabien. Krigsmaterielexporten innebär att EU-länderna bidrar till en situation där tusentals människor dödas och såras i en sådan utsträckning att det handlar om allvarliga kränkningar av den internationella humanitära rätten, brott mot mänskliga rättigheter och möjliga krigsbrott.

Mot bakgrund av detta uppmanar vi Europaparlamentets ledamöter att ta ställning för en resolution som kräver:

- Att EU-länderna omedelbart avbryter alla pågående överföringar av krigsmateriel till Saudiarabien och dess allierade i konflikten.

- Att EU snabbt inför ett vapenembargo (där även militär utbildning förbjuds) mot Saudiarabien.

- Att EU-länderna gör striktare tolkningar av EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport samt ger de nationella parlamenten kontroll över hur den implementeras.

Anna Ek

ordförande Svenska Freds- och skiljedomsföreningen

Bild - 2
Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och skiljedomsföreningen
Mest läst