Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Sälen hotar kustfisket

Kustfisket i Bohuslän och Halland hotas av de växande sälstammarna.

En färsk doktorsavhandling av marinbiologen Sara Köningson visar att en av flera orsaker till att det småskaliga svenska kustfisket utvecklats negativt är skador på fångst och redskap orsakade av sälar.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

– Det är ett problem som ökar längs de svenska kusterna. Sälstammarna har ökat både på Västkusten och i Östersjön och därmed också skadorna på fisket, säger hon.

– I dag drabbas trålfisket efter torsk i Östersjön av det ökande antalet gråsälar och ålfisket på Västkusten av det ökande antalet knubbsälar. Det är helt enkelt en allvarlig situation.

Enligt Sara Königsons studie har gråsälstammen ökat med tio procent per år och hotar det kustnära efter strömming och torsk.

– Sälarna plockar fisken ur näten och ”patrullerar” längs garnen. Förutom att det blir dukade bord för sälarna så skadas garn och andra redskap.

På Västkusten orsakar knubbsälar stora skador på framför allt ålryssjor.

Här har skett en riktad insats för att minska skadorna genom ”sälsäkra” ryssjor.

Sara Königson visar i sin avhandling att sälar som attackerar ålryssjor föredrar ål framför torsk, tånglake och plattfisk trots att ål inte är vanlig föda för sälar. Mycket talar för att vissa knubbsälar specialiserat sig på att attackera redskap och utvecklat en preferens för ål.

I avhandlingen visas hur man med undervattenskamera vid en ryssja betad med ål kunde se att samma knubbsäl återkom flera gånger för att söka föda,

Ålfisket är i dag så litet på Västkusten att det kommer att upphöra helt under 2012. Undersökningen visar också att vissa sälar specialiserar sig på att jaga mat i vad som betecknas som sälsäkra redskap.

Där kan skadorna begränsas genom att man skjuter av just dessa sälar.

Speciellt allvarligt är de ökade skadorna på torskfisket i södra Östersjön – ett viktigt fiske för hela den svenska fiskeflottan.

Länsstyrelsen i Västra Götaland bekräftar de ökande skador som sälar skador innebär för fisket.

– Det här är oroande, säger fiskeriintendent Leif Lettesjö. Ålfisket har drabbats mycket illa och det krävs åtgärder för att minska skadorna

Lisbet Johansson vid Länsstyrelsen har hand om ersättningen till fiskare som drabbas av sälskador. Under 2010 minskade anslaget trots att skadorna är omfattande.

– Vi har ett trettiotal ansökningar om ersättning för förstörda redskap men vi fick bara 900 000 kronor totalt. Sannolikt får andra län fått större andel av anslagen, säger hon.

Avskjutningen av säl fungerar heller inte så bra. Ifjol fick 50 sälar skjutas men bara 17 sköts. Detta beror bland annat på ett krångligt regelverk.

I går meddelade Naturvårdsverket att 90 knubbsälar får skjutas på västkusten i årets skyddsjakt, 50 i Västra Götalands och 40 i Halland. Skyddsjakten sker under maj och från augusti till årets slut.

Henrik Svenberg, ordförande i Sveriges fiskares riksförbund, menar att en viltförvaltning av säl måste ske på samma sätt som för andra rovdjur.

– Sälen finns där redskapen finns och är ett rovdjur. Vi samarbetar i dag med Jägarförbundet för att utbilda fiskare i säljakt.

Mest läst