Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

1/4

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Rovdjuren minskar i Sverige

Under lång tid har de stora rovdjuren ökat i antal i Sverige. Men nu kan den positiva trenden vara bruten. De senaste åren har lodjursstammen halverats och björnen minskat för första gången sedan 1930-talet.

Enligt inventeringarna har antalet lodjur sjunkit från cirka 1 700 till 840 individer mellan 2009 och 2014.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Samtidigt har björnstammen reducerats med 15 procent, från 3 300 djur till 2 800 - ett tapp på 500 individer inom loppet av fem år. Det är första gången på 80 år som stammen minskar.

Även järvstammen har gått bakåt på sistone, från 750 till 650 djur sedan 2012.

Orsaken till minskningen är densamma för alla tre arterna: ökad jakt i avsikten att minska stammarna.

Mycket hård jakt

Bara vargarna avviker från det allmänna mönstret. Arten har ökat i antal relativt stadigt ända sedan början på 1990-talet. Ökningen lär fortsätta även i år enligt experterna - även om vinterns licensjakt i tre län lär dämpa ökningstakten rejält.

Frågan är hur pass bekymmersamt läget är. Lodjuren har nu hamnat under den nationellt fastställda miniminivån på 870 individer, och därför har jakten stoppats helt i år. Är arten i fara?

-Nej. Stammen är fortfarande livskraftig. Arten har helt klart minskat, men detta var väntat, säger Henrik Andrén, lodjursforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Han påpekar att jakten varit mycket hård i renskötselområdet. Samtidigt har lodjuren i Mellansverige drabbats av matbrist sedan rådjuren minskat i antal. En kolonisation av Sydsverige pågår, men den går långsamt.

-Den har inte kunnat kompensera för minskningen i övriga Sverige. Därför är det rimligt att jakten stoppas nu, säger Andrén.

Sverige tappar

Inte heller för björnarna är läget allvarligt, enligt Jon Swenson, forskare vid det skandinaviska björnprojektet. Stammen ligger fortfarande långt över den nationella miniminivån, 1 400 björnar.

-Minskningen är ett resultat av en medveten politik. Många län vill minska stammen. Man märker att det är färre björnar ute i markerna nu. Vi räknar med fortsatt minskning men inte så mycket att vi är oroliga, åtminstone inte ännu, säger han.

Fast en effekt av minskningen kan bli att Sverige tappar lite av den tätposition vi haft i Europa på senare tid vad gäller storleken på rovdjursstammarna. Den svenska lodjurstammen är fortfarande en av de största på kontinenten, men vi har sjunkit från tredje till fjärde plats. Om vargstammen nu stagnerar kan snart Frankrike, Portugal och Slovakien ha fler vargar än Sverige.

 

Fakta: Stora rovdjur

Tre av de fyra stora rovdjuren i Sverige – björn, järv och lo – har minskat i antal de senaste åren. Fortfarande har Sverige relativt starka rovdjursstammar i ett europeiskt perspektiv, men skulle minskningen fortsätta kommer vi att tappa den positionen.


Största vargstammarna i Europa: Ryssland 15 000, Rumänien 2 500, Spanien 2 000, Ukraina 2 000. Sverige ligger på tolfte plats med 370 vargar.

Björn: Ryssland 43 000, Rumänien 6 000, Sverige 2 800, Finland 1 700.
Järv: Ryssland 1 400, Sverige 650, Norge 340, Finland 160.
Lodjur: Ryssland 8 000, Finland 2 475, Rumänien 1 350, Sverige 840.
Källa: Internationella naturvårdsunionen och Naturvårdsverket (TT)