Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Rosten ger fortsatt vagnbrist i höst

Det blir trångt på spårvagnarna även i höst. Rostskadorna var värre än väntat på många vagnar. De står kvar obrukbara i hallarna i Gårda.

Göteborgs spårvägar kommer inte att ha tillgång till alla vagnar de behöver när höstturlistan börjar gälla 18 augusti. 16 av de italienska vagnarna är obrukbara på grund av rostskador eller andra tekniska fel.

– Tyvärr kommer vi att nog behöva köra viss trafik både linje 10 och 13 med enkelvagnar. Det blir trångt precis som i våras. Det är ytterst beklagligt, säger Göteborgs spårvägars vd Lars-Börje Björfjäll.

Det är ett nytt bakslag för Göteborgs spårvägar som hade räknat med att alla vagnar skulle vara åtgärdade nu, och färdiga att sättas in i trafik till skolstarten.

Under juni och juli gjorde den italienska leverantören Ansaldobreda tillfälliga åtgärder för att få alla rostskadade vagnar i körbart skick. Det gick bra på 24 stycken.

Men åtta vagnar visade sig vara så allvarligt skadade att de inte kommer att kunna tas i bruk förrän efter en mycket större renovering. Då handlar det om att plocka ner en stor del av vagnen och byta hela den rostskadade balken som går tvärs över vagnen.

Ytterligare åtta vagnar står stilla på grund av andra tekniska fel. Det rör sig om dörrautomatik som inte fungerar och liknande problem.

– Det är fel som funnits väldigt länge och den italienska gruppen som är här har försökt åtgärda dem. Men vagnarna kommer tillbaka efter ett antal veckor i trafik. De får inte ordning på dem.

Förhandlingar

Samtidigt drar förhandlingarna ut på tiden, om vem som skall stå för de mycket större kostnaderna för en permanent lösning på rostproblematiken på samtliga vagnar.

Lars-Börje Björfjäll anser att han har fått en muntlig uppgörelse om att den italienska leverantören tar på sig ansvaret. Men han har inget skriftligt avtal än. Förhandlingarna återupptas i slutet av månaden med sikte på ett färdigt avtal i början på september.

– Diskussionerna går både bra och dåligt. Det som är bra är att Ansaldo sagt att de tar på sig de permanenta åtgärderna. Så tolkar vi det. Men det tar för lång tid att genomföra dem. Vi tycker att det har dragit ut väldigt mycket på tiden.

Och det kan fortfarande hamna en nota på Göteborgs spårvägars bord. När förhandlingarna återupptas är det en diger lista på små och stora fel som skall gås igenom.

– Diskussionerna gäller vad som är beroende på produktionen i Italien och vad är normalt slitage.

Tidigare har kostnaden beräknats till tre miljoner kronor för varje vagn. Nu vill Lars-Börje Björfjäll inte ge sig in i spekulationer om belopp.

– Vi begär in anbud på den större åtgärden från externa leverantörer. Det är inte ett jobb som vi har lokaler eller personal till att göra själva.

– Ett alternativ är att Ansaldo skaffar fram lokaler och skickar hit egen personal.

Samtidigt pågår rostskydd av de 25 nya italienska spårvagnar som också levererats från Ansaldobreda – för att undvika lika allvarliga fel på dem.

Det är ett arbete som det italienska företaget gör på plats i Göteborg. Men just nu ligger det nere, beroende på att augusti är italiensk semestermånad.

I februari stoppades 38 av de 40 spårvagnarna i den första delserien från Ansaldobreda sedan det visat sig att de hade allvarliga rostskador på bärande balkar.

Efter påsk sattes ett åtgärdsprogram igång för att sanera, rostskydda och förstärka de skadade balkarna, så att de skulle klara sig tre till fem år till. Kostnaden beräknades till 100 000 kronor per vagn.

Målet var att alla vagnar skulle vara i trafik före skolstarten i augusti. Men åtta av vagnarna har nu visat sig vara så svårt skadade att balkarna måste bytas direkt. Ytterligare åtta vagnar står stilla med andra fel.

I augusti skulle även avtalet vara klart om vem som skall betala för en permanent lösning med balkbyten i samtliga 40 vagnar. Men förhandlingarna drar ut på tiden.

Mest läst