Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrsson och regeringen måste riva upp den stelbenta "rehabiliteringskedjan" och sluta hetsa sjuka människor, skriver företrädare för dem som drabbas av de nya sjukförsäkringsreglerna.

Riv upp beslutet och ge sjuka ett värdigt liv

Vi har en politisk elit som undviker att träffa dem som drabbas av regeringens ”rehabiliteringskedja” med media närvarande. I stället för att hetsa sjuka måste regeringen åtgärda de faktorer som orsakat onödigt långa sjukskrivningar, skriver företrädare för de som drabbas av de nya sjukförsäkringsreglerna.

Statsminister Fredrik Reinfeldt sa nyligen i lördagsintervjun i P1 att valda ledare måste svara på opinionstryck. Våren 2008 fick det då nystartade Nätverket Resurs (Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället) dörren slängd i ansiktet när man enligt överenskommelse kom för att lämna över flera tusen underskrifter i protest mot den planerade så kallade rehabiliteringskedjan till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. Orsaken var att TV 4 var på plats. 

I somras vägrade Cristina Husmark Pehrsson återigen att ta emot protestlistor offentligt. Dessa innehöll över 100 000 namnunderskrifter. Även Gunnar Axén, ordförande i socialförsäkringsutskottet, har nekat att möta drabbade av sjukförsäkringen. Efter att i september i år på Mynttorget i Stockholm ha tagit emot protestlistor med över 105 000 namn fick han frågan om vad han ville säga till dem som inte fått någon hjälp och blivit utan pengar: ”Det sägs så, men det är inget som visar att det verkligen är på det viset.”

När Gunnar Axén strax efteråt erbjöds att träffa en kvinna som på grund av sjukdom blivit utan egen försörjning blev svaret: ”Jag brukar inte gå in i enskilda fall och gör det inte här heller. Man måste visa respekt för dem som verkligen är i en svår situation.”

Hur kan någon anse att detta är att visa respekt?! 

För två månader sedan skrev undertecknade ideella organisationer ett öppet brev till Gunnar Axén med angelägna frågor och bad att få träffa honom på grund av den akuta situationen för många sjuka och skadade. Vi har inte ens fått svar på brevet.

Vi har en politisk elit som undviker att träffa drabbade med media närvarande. Med skygglappar kan man sedan låtsas vara okunnig om att bland andra cancersjuka riskerar att vägras sjukersättning när man i efterhand nödgas korrigera, trots varning redan för två år sedan av den förra ordföranden för försäkringskassan Inger Efraimsson. Den gången påstod regeringen att Inger Efraimsson bara skapade onödig oro.

Forfarande oklart

Det är fortfarande oklart vad som nu ska hända med de tusentals personer som redan blivit utförsäkrade, med dem som på grund av för svår ohälsa eller på grund av deltidsarbete tackat nej till arbetslivsintroduktionen och med dem som kommer att bedömas inte ha någon större arbetsförmåga. De vars tidsbegränsade sjukersättning tar slut och som är för sjuka för att arbeta kommer att få tre månaders karens innan de får rätt till sjukskrivning. Vad ska de leva på under den tiden?

Rörelseförmåga och aktivitetsförmåga är inte samma sak som arbetsförmåga. Men S-regeringens och Alliansens enmansutredare Anna Hedborg (S) har i sin Arbetsförmågeutredning skrivit att i princip kan den som inte är medvetslös arbeta. På frågan om en person som är sängliggande med ångest eller smärta ska behöva arbeta har hon svarat: Hon kanske inte har ångest hela tiden!

Mer än hälften av dem som nu ska utförsäkras har psykiatriska diagnoser. Vid en bedömning av 100–150 långtidssjukskrivna med psykiatrisk diagnos visade sig hälften ha en missad diagnos och andra hälften vara undermedicinerade. (Redogörelse från undersökning av Lars Häggström vid årets läkarstämma.) Dessa personer blir inte friskare, utan snarare sjukare av arbetslivsintroduktionen. De behöver i stället en noggrann psykiatrisk utredning och behandling.

Långvarigt sjuka unga som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) kommer att straffas hårt med de nya sjukreglerna. Många allvarliga psykiatriska sjukdomar debuterar i ungdomsåren men kan, med rätt stöd av samhället, förbättras med tiden. De kommer att konsekvent hänvisas till ett förnedringsbidrag som det blir omöjligt att klara sig på. Förutom det personliga lidandet för dem och deras anhöriga kommer de samhälleliga kostnaderna på grund av utebliven förbättring att bli enorma.

Utlämnade till godtycke

Sjuka och skadade har små möjligheter att själva föra sin talan och är därför i hög grad utlämnade till myndigheters godtycke.

Rehabiliteringskedjan är enbart en stelbent föreskrift om hur många dagar en sjukskriven ska kunna få sjukpenning. Någon rehabilitering är det inte frågan om, tvärtom ett försvårande för människor att bli friska. Regeln måste rivas upp. I stället för att hetsa sjuka måste regeringen åtgärda de faktorer som orsakat onödigt långa sjukskrivningar och även sjuka och skadade måste ha rätt till ett värdigt liv.

Maria Werme

Nätverket Slussa

Gertie Gladnikoff

Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt

Jenny Fjell

Nätverket Resurs

Patrik Larsson

Marcus Bornemisza

Föreningen Vänkraft

Mest läst