Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Reinfeldt: Sänkt moms ger billigare krogbesök

Sänkt restaurangmoms måste synas på krognotan, annars dras den tillbaka. Och Fredrik Reinfeldt ser inga andra branscher som kvalificerar sig för skattesubventioner.

När GP ber dig skriva valrörelsens viktigaste ord på ditt personliga plakat, väljer du "Jobben". Varför?

- De som löser sysselsättningen och arbetslösheten, löser samtidigt många andra problem. Allt ifrån att människor kan stå på egna ben, hur vi kan bära kostnaden för framtida pensioner, liksom utbildningen, till hur vi skall klara av att allt fler i framtiden är äldre. Välfärden med andra ord.

- Det blir i alla fall alliansens främsta uppgift att matcha in grupper som har svårt att få jobb. Att driva en politik som ligger nära arbetsmarknaden.

Vad betyder det?

- Att synliggöra för arbetsgivare dem som står längst bort i kön. Ungdomar, tidigare sjukskrivna eller förtidspensionärer. Vårt recept är bland annat att bygga ut praktikplatser och coacher.

- Men det enskilt största problemet är bristerna i utbildningssystemet. Därför är det så viktigt att få till en gymnasiereform, med lärlingsutbildning och en förlängd provanställning för unga.

Hur skall kostnaderna för välfärden klaras av när svensken blir allt äldre?

- Vi vill tillåta människor att arbeta i ytterligare två år om de själva vill och kan. Det är den ena ändan. Den andra handlar om att ungdomar skjuter upp sitt arbetsmarknadsinträde till 29 års ålder.

Hur skall unga komma in tidigare på arbetsmarknaden?

- Ja, olika morötter för att studenter håller det avsedda studietempot, eller att drivkrafterna för att få jobb stärks. Ännu en väg är ett treterminssystem på universitet och högskolor. Det har vi visat intresse för.

I Moderaternas retorik läser man att det finns två skäl till sänkta inkomstskatter - en ökad frihet för individen samt just jobben. Vilket av skälen väger tyngst?

- De nya Moderaterna förde över argumentet för skattesänkningar från att det skulle vara frihetsrelaterat till att det skapar jobb.

- Det är mer än ett ordbyte. Vi införde jobbskattesänkningarna, men tog samtidigt bort andra skattesänkningar från Moderaternas lista. De försvann därför att de inte har ett lika givet samband till fler jobb.

Först sade ni att det skall vara en skatteskillnad mellan de som jobbar och de som inte gör det. Nu säger du att det finns inget självändamål i att ha en skillnad mellan yrkesverksamma och pensionärer?

- Vi har lyssnat på kritiken. Det finns inget självändamål i att ha en skillnad. Men vi lovar inte att sudda ut skillnaden de kommande fyra åren.

Så de som jobbar och har jobbat skall i princip betala samma skatt på samma inkomst. Varför skall de som vill arbeta, men inte får eller kan betala mer i skatt?

- Det är avgörande för välfärden att så många som kan också jobbar. Mer än hälften av våra inkomster, 60 procent, kommer från inkomstskatter. Så den skillnaden kommer att bestå.

Alliansen har backat på pensionerna, justerat sjukförsäkringsreformen och har inte givit upp hoppet om en obligatorisk a-kassa. Var det illa tänkt från början?

- Jag har sagt det förut, inga reformer är perfekta med en gång. Och visst, det finns enskilda fall, där människor har kommit i kläm.

Regeringens prognos säger att arbetslösheten 2014 är nere på sex procent, samma nivå som när alliansen tillträdde. Oppositionen säger - arbetslösheten är mycket hög. Ni svarar - sysselsättningen ökar. Har någon av er fel?

- Sysselsättningen har ökat med 100 000 jobb på ett år. Och det finns prognoser på att den ökar med ytterligare 100 000.

Men om, som ni säger, fler människor vill ha jobb, innebär det att sex procents arbetslöshet 2014 innebär att då är de arbetslösa fler än 2006?

- Ja, det gör det. Men också att fler unga och långtidsarbetslösa får jobb.

I veckan sade professor Lars Calmfors, ordförande i regeringens eget finanspolitiska råd, att jobbskatteavdragen förvisso skapar jobb, men också inkomstskillnader. Kommentar?

- Att jag är förvånad över vad Calmfors sade. Min och vår uppfattning är tvärtom, att sänkta jobbskatter skapar mindre inkomstskillnader just i det avseendet. Samtidigt skall man komma ihåg att Sverige och Danmark har lägst inkomstskillnader.

Vad är skillnaden mellan alliansens och Moderaternas politik?

- Jaha. Min uppfattning är att vi har en alliansregering tack vare den förnyelse som skett i Moderaterna. För oss är prioriteringarna inkomstskatterna, att de offentliga finanserna går ihop och att vi satsar på kvaliteten i välfärden och rättsväsendet.

Då har ni fått full pott i valmanifestet?

- Bärande delar i alliansens politik är också moderat politik. Inte så konstigt kanske, när vi är större än de tre andra tillsammans.

Du har sagt att rut- och rot-avdragen är skattesubventioner. Det blir väl också en eventuell halvering av restaurangmomsen?

- Om jag använt ordet subventioner är det inte i negativ mening.

- Vi vill två saker med dem. Låta andra göra det jag själv inte hinner med i en tidsträngande tillvaro. Och därmed skapa arbetstillfällen för andra.

- Det andra är att föra en svart sektor till en vit, genom att få ned priset på vita tjänster. Det är de viktigaste kraven.

Halveringen av restaurangmomsen då?

- För det första är det en ambition, inte ett löfte. Men där är det inte lika uppenbart. En sådan reform måste vårdas. Innebär det att krögare höjer sina vinster, och inte låter det få effekt på kundnotan, då får en sänkt moms heller ingen verkan på sysselsättningen. Därför måste en sådan reform vårdas.

Centern har föreslagit ett avdrag för it-tjänster, ett rit-avdrag?

- Jag får förfrågningar från många branscher om motsvarande lättnader. Men det är inte uppenbart att ett rit-avdrag skulle få de konsekvenser vi önskar - att svarta jobb blir vita och att sysselsättningen ökar. Så jag ser inga ytterligare branscher där sänkta arbetskostnader för kunden skulle få önskad effekt.

Din inställning till blocköverskridande överenskommelser om skolan, energin, kanske försvaret?

- Att det är klokt med en samsyn på vissa långverkande politikområden. Men en utsträckt hand, måste motiveras med ett innehåll från andra sidan.

Har ni försökt?

- Ja, det har gjorts försök. Mona Sahlins samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet har försvårat möjligheterna. Jag tror till exempel att socialdemokratiska sympatisörer skulle kunna stödja energiöverenskommelsen. Och det finns andra exempel.

- Fast i grunden är det tilltalande att medborgarna har att välja på den ena eller den andra regeringen.

Bild - 2

... jobben

Moderaterna:

Tre miljarder kronor till coachning, praktik och utbildning de kommande två åren. Det skall bli billigare och enklare att anställa. Stimulera till ökat företagande och entreprenörskap.

Alliansen:

Vill införa lärlingsprovanställningar upp till 18 månader för personer under 23 år. Arbetsgivaren ska ansvara för att det finns ett utbildningsinnehåll. Dagens halverade arbetsgivaravgift för ungdomar ska behållas. Rätten att fortsätta jobba ska gälla till 69 år istället för 67 år som är dagens gräns.

... skatterna

Moderaterna:

Samma skattepolitik som för alliansen.

Alliansen:

Höjd skatt på alkohol och tobak.

Ett femte jobbskatteavdrag. Höjt tak för statlig inkomstskatt. Sänkt inkomstskatt för dem som är bosatta utomlands. Halverad moms på restaurang- och cateringtjänster. En förutsättning för alla skattesänkningar är att statsfinanserna tillåter dem.

... välfärden

Moderaterna:

En nollvision för vårdskador. Likvärdig vård över hela landet. Mer tid för patienterna och ökat inflytande för vårdens medarbetare. Valfrihet inom äldrevården. En mer rättvis skola, kunskapssatsningar och yrkesutbildning skall fördjupas.

Alliansen:

Välfärdens kärnverksamheter är viktigare än höjd a-kassa och sjukförsäkring. Alla ska kunna välja vårdgivare i primärvården. Kortare väntetider vid akutsjukvård. Kompetenslyft samt ett starta-eget-bidrag för äldreomsorgens personal. Satsning på elevhälsa, en reformerad gymnasieskola och förstärkt yrkesutbildning. Jämställdhetsbonusen för föräldralediga förenklas.

Mest läst