Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
4942733 (kopia)

Regeringen slår blint mot det rökfria snuset

Hälsominister Gabriel Wikström (S) likställer snus med cigaretter. Att bygga lagstiftningen på fritt tyckande utan avvägningar eroderar tilliten till både politik och myndighetsutövning, skriver Patrik Strömer, Svenska Snustillverkarföreningen.

Den statliga tobaksutredningen presenterades i början av mars. Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) har från flera håll fått kritik för fånerierna att gömma undan snusdosor under skynken och att tillverkarna inte ska få ange smak på dosorna.

Nu kan det invändas att detta inte alls är regeringens politik, men se det är det faktiskt! Dels är det Wikström som bett utredaren föreslå sådana regler. Dels står han själv bakom regeringens ANDT-strategi, alltså åtgärder mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Just tobaken skiljer ut sig på ett anmärkningsvärt vis i den strategin, eftersom det – till skillnad från alkoholen – är ointressant om skador uppkommer av tobaksbruk. Allt bruk ska minskas. Punkt.

Mindre farligt

Snus är betydligt mindre farligt än cigaretter. Utredningen skriver ändå: ”Oavsett hur det förhåller sig med bedömningarna av snus som rökavvänjningsmedel eller snusets mindre farlighet jämfört med cigaretter, konstaterar vi att den tobakspolitiska utgångspunkten är att det inte ska göras skillnad mellan olika former av tobak. Detta har också varit utgångspunkten för våra förslag”.

Det är alltså Gabriel Wikström som är ansvarig för att snus ska likställas med cigaretter. När lagstiftning byggs på fritt tyckande finns det inte längre utrymme för avvägningar och proportionalitet. Då eroderar tilliten till både politik och myndighetsutövning.

Cigaretter är skadliga, men en del väljer ändå att röka. Samtidigt känner många inte till att alkohol, kost och motion har större påverkan på hälsan än vad snus har. Ändå ska snus likställas med cigaretter.

Kan inte ha läst utredningen noga

Tyvärr är det många inom antisnuslobbyn som tycker att utredningens förslag är bra. De kan inte ha läst utredningen särskilt noga. Vi vet att snus används i Sverige och vi vet att svenska män har lägst andel tobaksrelaterade sjukdomar i EU. Det är alltså inte tobak i sig som är skadligt, utan röken. Vad är då skälet till att en rökfri produkt, som bevisligen fungerar för människor som vill sluta röka, ska gömmas undan?

Om utredningens förslag blir verklighet, så kan vi förvänta oss ökad smuggling, importerat ”fulsnus” och bristande konsumentsäkerhet. Dagens regler innebär att svenskt snus är en kvalitetsprodukt med lägre risker än mycket annat i samhället. Den som vill ändra reglerna bär ett stort ansvar.

Patrik Strömer

generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen

Mest läst