Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
De riktigt stora reduktionerna av koldioxidutsläppen kommer bara om man använder höginblandade eller rena biodrivmedel. Den vägen riskerar nu att stängas om regeringen kör fel i kvotpliktsutredningen, skriver debattörerna.

Regeringen måste satsa på gröna transporter

Svensk biodrivmedelsindustri skulle kunna bli lika framgångsrik som bioenergiföretagen i värmesektorn. Men regeringens kvotpliktutredning riskerar att slå undan benen för branschens mångmiljardsastning på biodrivmedel och fossiloberoende transporter, skriver Carl von Schantz, Lantmännen, och Henrik Henriksson, Scania.

Den inriktning som hittills präglat regeringens kvotpliktsutredning om styrmedel och kvotplikt för biodrivmedel riskerar att slå undan benen för satsningen på biodrivmedel och fossiloberoende transporter. Väldigt lite tyder på att utredningen söker en expansiv, enkel och visionär utformning av aktuella styrmedel.

Hot mot biodrivmedelindustrin

Vi ser risken för att man begränsar användningen av biodrivmedel till kvoter som endast ligger i nivå med dagens lågiblandning i bensin och diesel, försvårar användningen av höginblandade och rena biodrivmedel samt helt struntar i att styra mot de mest klimateffektiva biodrivmedlen. Därmed hotas framtiden för svensk biodrivmedelsindustri – som skulle kunna bli lika framgångsrik som bioenergiföretagen i värmesektorn – och unika kunskaper i fordonsindustrin kan inte användas för att förbättra lastbilars, bussars och andra fordons miljöprestanda.

Påverkar oss direkt

Utredningens resultat påverkar direkt oss som verkar inom biodrivmedels- och fordonsproduktion och våra möjligheter att skapa tillväxt kopplat till hållbara transporter och biodrivmedel i Sverige. De försämrade villkor för biodrivmedel som regeringen kan komma att föreslå riskerar att stoppa potentiella investeringar, samtidigt som de hotar de investeringar som redan gjorts. I förlängningen hotas inte bara befintliga jobb inom biodrivmedelsindustrin. Nu när en internationell lågkonjunktur också märks i Sverige riskeras även möjligheterna att skapa nya arbetstillfällen i branscher som står för framtidstro och förhoppningar om hållbar ekonomisk utveckling.

Tillsammans har våra företag satsat flera miljarder kronor i forskning och utveckling, projekt och inte minst i produktion och marknadsföring av klimateffektiva biodrivmedel och fordon. Scania kan redan i dag leverera fossiloberoende lastbilar och Lantmännen kan förse dem med ökande volymer av hållbara och klimateffektiva biodrivmedel. De satsningar vi gjort är konkreta exempel på hur två stora svenska företag ser ekonomiska och industriella potentialer i kombinationen hållbara transporter och biodrivmedel.

Sora ekonomiska möjligheter

Många världsledande svenska företag står redo att satsa och kan få starka konkurrensfördelar internationellt inom såväl biodrivmedel som fordonsproduktion – om svenska politiker bara fattar rätt beslut. Tyvärr är politikernas utredning problemorienterad, medan vi ser stora ekonomiska möjligheter för biodrivmedelsindustrin och fordonsindustrin i Sverige och resten av världen.

Våra branscher har inte bara en stor ekonomisk betydelse, utan också en nyckelroll för grön omställning, alltså en förutsättning för att vi ska nå regeringens klimatmål. Utan tillgång till klimateffektiva biodrivmedel i kontinuerligt ökande volymer kan vi inte ställa om till en hållbar transportsektor. Därför är det viktigt att regeringen nu börjar se möjligheterna i stället för problemen, verkar för fler svenska arbetstillfällen, hållbar ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan genom en visionär och expansiv politik för klimateffektiva biodrivmedel och transporter.

Koldioxidneutral ekonomi

Miljö och ekonomi hör ihop. Vi uppmanar regeringen att satsa på en koldioxidneutral ekonomi och målet om en fossiloberoende fordonsflotta – det tjänar hela Sverige på. Brådskan understryks av att utrymmet för att begränsa klimatförändringarna till en tvågradig uppvärmning ständigt krymper. Låt oss tillsammans fortsätta och påskynda arbetet med grön omställning och värna om de svenska industrier och arbetstillfällen som kan bidra till detta.

Carl von Schantz

senior vice president & head of energy sector, Lantmännen

Henrik Henriksson

executive vice president & franchise and factory sales, Scania

Bild - 2
Carl von Schantz, senior vice president & head of energy sector, Lantmännen Henrik Henriksson, executive vice president & franchise and factory sales, Scania
Bild - 3
Mest läst