Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
- E 20 är som en lokal liten landsväg på sina ställen, säger Jan Björklund.- Att separera vägbanorna är en nyckel för att få ned antalet dödade och allvarligt skadade, noterar Göran Hägglund.

Regeringen lovar göra E 20 säker

E 20, dödens väg, ska bli säkrare. Regeringen satsar nya miljarder. GP kan avslöja planerna.

– E 20 mellan Sveriges två största städer är pinsamt dålig, säger Jan Björklund (FP) när GP träffar honom och de övriga partiföreträdarna i Alliansen.

– Den är som en lokal liten landsväg på sina ställen. Det här är viktigt för hela Sverige, det är viktigt för Västra Götaland och det är viktigt för Göteborg.

Sedan tidigare finns beslut om att E 20 i Västra Götaland ska byggas ut i fyra olika etapper. Med dagens besked tillkommer ytterligare fem delar. Det betyder en satsning på ytterligare 2,7 miljarder kronor från staten. Det kan GP avslöja i dag.

För att planerna ska kunna genomföras krävs också att regionen och berörda kommuner tillsammans lägger drygt 1,3 miljarder.

– Infrastruktur är för oss tolvåriga programtider och vi är nu i fasen att besluta om de stora ökningar som vi ska göra, säger statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

Han betonar att satsningen som nu presenteras är mer ambitiös än den utbyggnad som Trafikverket tidigare föreslagit för 2014-2025.

E 20 genom Västra Götaland kommer, när alla etapper är genomförda, att vara helt mötesseparerad och 62 procent av vägen kommer att vara motorväg med fyra filer.

Det här kommer att gynna hela Sveriges näringsliv, menar Alliansen, som ser att en bättre infrastruktur är nödvändig för ekonomin och jobben.

Tjugo procent av trafiken på E 20 är i dag godstransporter och för att transporterna ska kunna öka ytterligare krävs en utbyggnad av vägen, enligt regeringspartierna.

Vägen är olycksdrabbad och kallas ibland för dödens väg. Enligt Göran Hägglund (KD) har 67 personer omkommit eller skadats allvarligt här under de senaste nio åren.

– Att separera vägbanorna är en nyckel för att få ned antalet dödade och allvarligt skadade, säger Göran Hägglund. Man räknar med att minska olyckorna med dödade och svårt skadade 80 procent genom det. Förutom det mänskliga lidandet innebär det också en minskning av stora kostnader.

I februari i år meddelade Västra Götalandsregionen att de är beredda att satsa en miljard kronor på en utbyggnad av E 20. Det beslutet har påskyndat regeringens vilja att lägga ytterligare resurser för att förbättra vägen. Dessutom har bland andra Göteborgs handelskammare legat på för att visa på vikten av utbyggnaden för regionens expansion.

Men med tanke på miljön – vore det inte bättre att satsa mer på järnvägstransporter?

– Vi måste göra både och. Vi vill till exempel bygga en ny stambana för höghastighetståg och vi bygger ut hamnbanan i Göteborg, säger centerledaren Annie Lööf.

Men satsningen på E 20 kommer inte att bli av om Miljöpartiet får vara med och bestämma. Det är de fyra alliansföreträdarna helt övertygade om. Enligt dem vill MP ta bort tio miljarder av budgeten för väginfrastruktur.

– Jag kan inte förstå att de tycker det är miljövänligt med dåliga vägar. Det är en konstig syn, säger Jan Björklund.

Trafikverket ska nu få i uppdrag att teckna medfinansieringsavtal med regionen och med de kommuner som är berörda. När projekten kan starta avgörs sedan av parterna.

FAKTA: Regeringens plan

Utbyggnad av E 20 genom Västra Götaland 2014-2025.

Hela sträckan ska bli mötesseparerad.

Totalt ska 112 km vägs byggas ut. 27 km får motorväg, 56 km fyrfältsväg med mötesseparering.

Utöver tidigare satsade 2,5 miljarder kronor läggs 4 nya miljarder. Av dem står staten för 2,7 miljarder. Regioner och kommuner ska stå för 1,3 miljarder.

De nya sträckorna är: Förbi Vårgårda, Vårgårda-Vara, Förbi Skara, Götene-Mariestad samt förbi Mariestad.

Mest läst