Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Regeringen lider av transfobi

  Regeringens oförmåga att avskaffa tvångssteriliseringarna visar att den är beredd att kohandla om mänskliga rättigheter för att bevara regeringsstabiliteten, skriver Tinahåkan Jönsson, ordförande för Transföreningen FPES.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Detta är den enda slutsats som kan dras när Regeringen har så svårt att samla sig till det enda beslut som är acceptabelt. Moderaterna beslutade så sent som på sin partistämma i höstas att tvångssteriliseringarna skulle upphöra och Folkpartiet var det parti som var allra snabbast att sommaren 2010 stödja Socialstyrelsens förslag till ny lag och ta bort tvångssteriliseringarna. Även Centern var tydlig under valrörelsen 2010 med att tvångssteriliseringarna skulle upphöra.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Delar av regeringen önskar inordna medborgarna i förutbestämda kategorier, så att ingen ska behöva möta människor som kan riskera att förvirra tankarna. Precis som på 1930-talet då tattare och sinnesslöa inte skulle degenerera den Svenska folkstammen, vill regeringen nu fortsätta att tvångssterilisera en kategori människor som enligt Folkhälsoinstitutets undersökning HBT och hälsa har mycket sämre hälsa än den övriga befolkningen.

  I 2007 års utredning Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar, en utredning som sågades av remissinstanserna, diskuterar man om att undvika den förvirring som skulle kunna uppstå om en person som har fått sin könsidentitet ändrad skulle få barn. Det är alltså för att skydda den övriga befolkningen mot denna förvirring, som Sverige ska fortsätta att bryta mot de mänskliga rättigheterna.

  Stor förvirring

  Som man kan utläsa av de kommentarer som figurerar i sociala medier råder stor förvirring om alla begrepp i denna sak. Att ändra juridiskt kön har inget alls med kirurgiska ingrepp att göra, att byta juridiskt kön innebär att ändra i folkbokföringen från man till kvinna eller från kvinna till man och att ändra näst sista siffran i personnumret från udda till jämn eller tvärtom. Det här är det enda som ett könsbyte handlar om i lagens mening.

  Att vi i Sverige, till skillnad från till exempel USA, blandar in kirurgiska ingrepp som tvångssteriliseringar, beror enbart på att lagen i Sverige säger att detta är ett villkor för juridiskt könsbyte. Om man hårddrar det kan man säga att byte av juridiskt kön kunde alla göra utan andra åtgärder än en inlaga till Skatteverket, om lagen vore skriven så.

  När det kommer till frågan om hur vi definierar kön finns det, varken vi vill eller inte, fler kön än de två schablonen föreskriver. Alla människor definierar sig som antingen man eller kvinna eller varken eller, eller både och. Detta påstående kan verka förvirrande för de människor som inte har reflekterat över sin egen könsidentitet, men faktum är att alla människor har en könsidentitet, precis som vi till exempel har en etnisk identitet. Könsidentiteten finns i vårt huvud, inte mellan benen och du ändrar inte din könsidentitet, du har den och måste acceptera dina känslor inför den eller gå under.

  Tvångssterilisering ett brott

  FN:s råd för de mänskliga rättigheterna och Europarådets Kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg fastslår att det strider mot de mänskliga rättigheterna att tvångssterilisera människor. Tvångssteriliseringar strider också mot Europakonventionen som ingår i grundlagen i Sverige, liksom mot vår egen regeringsform där det tydligt står att varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp.

  Om grundlagarna sägs också att inga andra lagar eller förordningar får strida mot grundlagarna. Detta innebär att vi har en lag i Sverige, Fastställande av könstillhörighet i vissa fall, som förmodligen strider mot vår grundlag. I ett pågående ärende i Förvaltningsdomstolen, ska det avgöras om det är tillåtet enligt rådande Svensk lag att tvångssterilisera människor.

  Måste avgöras i domstol

  I Sverige har vi traditionellt ändrat lagar genom beslut i Riksdagen, inte i domstol. Ett exempel där traditionen har frångåtts är i ett fall, när Regeringsrätten tvingade Skatteverket och Patent och Registreringsverket att tillåta så kallade könskonträra namn. Detta innebär att sedan september 2009 får en juridisk man anta ett typiskt kvinnligt namn och en juridisk kvinna anta ett typiskt manligt namn om personen är myndig. Nu ser det ut som att även frågan om tvångssteriliseringarnas upphörande måste avgöras i domstol.

  Att Regeringen vill utreda frågan om tvångssteriliseringar en gång till är ytterst märkligt. Den egna myndigheten Socialstyrelsen har redan har lagt fram ett lagförslag i utredningen Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd. Är denna oförmåga att fatta beslut om tvångssteriliseringarnas upphörande ett uttryck för utbredd transfobi i regeringsalliansen?

  För övrigt vill Transföreningen FPES att juridiskt kön avskaffas, det vill säga: att kön likställs med etnicitet i juridisk mening.

  Tinahåkan Jönsson

  ordförande, Transföreningen FPES