Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Att biltrafiken i Göteborg och Sverige, av klimatskäl, behöver minska med åtminstone 20 procent, pekas ut i Trafikverkets klimatscenario, skriver debattörerna.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Rösta Ja till trängselskatt för miljöns skull

  Miljöproblemen i Göteborg är inget vi kan välja bort. Därför borde debatten om trängselskatten i första hand handla om dess betydelse för att lösa dessa problem, skriver Helena Norin och Gustav Sjöblom, Naturskyddsföreningen i Göteborg.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Den 14 september folkomröstar vi i Göteborg om trängselskatten. Debatten har till stor del handlat om finansiering och utformning av infrastrukturen, den demokratiska processen, eller som i GP:s granskning senast: trängselskattens effekter för olika stadsdelar och inkomstnivåer. Allt detta är förstås viktiga frågor. Men Naturskyddsföreningen i Göteborg anser att debatten om trängselskatten i första hand bör handla om trängselskattens betydelse för att lösa miljöproblemen och den stora kostnad som skulle följa på ett avskaffande.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Trängselskatten minskar trafiken på just de platser och vid de tidpunkter då behovet är som störst. De alternativa lösningarna på miljö- och stadsbyggnadsproblemen i Göteborg är betydligt mer smärtsamma. Ett Ja till trängselskatt bör därför ses som en av många insatser för att långsiktigt bygga en hållbar framtid för oss och vår stad. Det gäller i första hand inom fem miljöområden:

  Fem viktiga områden

  1. Klimatet. Ja till trängselskatt bidrar till att lösa vår samtids största utmaning – klimatfrågan. Beräkningar visar att trängselskatten har minskat koldioxidutsläppen i Göteborgsregionen med 2,5 procent eller 43 000 ton jämfört med om trängselskatten inte hade funnits.

  2. Luftmiljön. Göteborgs stad har sedan länge svårt att klara kraven på acceptabla halter av luftföroreningar, framför allt kväveoxider, med stora folkhälsoproblem till följd. Efter trängselskattens införande har utsläppen av kväveoxider minskat generellt och på innerstadens gator med så mycket som 16 procent. Troligen har trängselskatten även positiva effekter på halterna av partiklar och kolväten.

  3. Ljudmiljön. Buller är ett stort men ofta bortglömt miljöproblem som påverkar hälsan negativt genom stress och hjärt-kärlsjukdomar och skapar oattraktiva stadsmiljöer. Trängselskatten har minskat trafikbullernivåerna i centrala Göteborg och generellt gett bättre ljudmiljö i Göteborgsområdet.

  4. Ökat resande med kollektivtrafik och cykel. Det finns sedan länge en strävan i Göteborg att öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel. Trängselskatten är viktig för att göra dessa färdmedel mer attraktiva. Under det första året med trängselskatt ökade kollektivtrafikresandet i Göteborgsregionen med 10 procent och cyklandet med över 20 procent. Detta är en trend som sannolikt kommer att fortsätta om vi röstar Ja.

  5. Stadsutvecklingen. Trängselskatten bidrar till en positiv stadsutveckling. Med trängselskatt kan Göteborg byggas tätare, mer blandat och grönare.

  Inget vi kan välja bort

  Miljöproblemen i Göteborg är inget vi kan välja bort. Våra val och åtaganden ska bidra till att uppfylla nationella och globala miljökrav och mål. Att biltrafiken i Göteborg och Sverige, av klimatskäl, behöver minska med åtminstone 20 procent, pekas ut i Trafikverkets klimatscenario, av utredningen om fossilfri fordonstrafik och i Göteborgs trafikstrategi. Vad gäller luftmiljön fälldes Sverige 2011 i EU-domstolen på grund av olagliga halter av luftföroreningar, bland annat i Göteborg.

  För att uppfylla miljömålen och respektera lagstiftningen behöver vi bygga bättre bilar, skapa nya drivmedel, nya kommunikationssystem, investera i infrastruktur för kollektivtrafik, gång och cykling, bygga tätt, blandat och på rätt ställen, effektivisera parkeringen, samordna godstrafiken och anpassa hastigheterna i staden. Men det räcker inte utan trängselskatt. Om inte trängselskatten finns kvar kommer dessa åtgärder att behöva kompletteras med betydligt hårdare och obekvämare begränsningar i vår rörlighet.

  Så när vi går till valurnorna den 14 september, rösta Ja till trängselskatt. Rösta Ja för miljön och för tillgänglighetens skull.

  Helena Norin

  ordförande

  Naturskyddsföreningen i Göteborg

  Gustav Sjöblom

  trafikgruppen

  Naturskyddsföreningen i Göteborg