Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Rödgrönt hyckleri om förstärkt folkstyre

Den rödgröna majoriteten i kommunstyrelsen reducerar frågan om förstärkt folkstyre till formalia. Vi vet ju sedan tidigare att samma partier inte vill ha folkomröstningar, skriver Theo Papaioannou, Vägvalet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I våras lämnade Vägvalet in en motion om att lyfta fram det förstärkta folkinitiativet. Den 1 januari 2011 ändrades grundlagen som ger medborgaren i kommuner och landsting ett redskap för att driva nya idéer till initiativ och frågor i en folkomröstning. Tanken bakom detta från regeringens sida är att det svenska folkstyret ska stärkas och fördjupas. Det förstärker vår representativa demokrati på ett avgörande sätt genom att skapa en kanal mellan folket och folkvalda.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

För att stödja denna kommunikation krävs det att vissa funktioner inrättas för att vägleda medborgaren. Detta kan till exempel vara en tjänsteman på kommunen (folkinitiativvägledaren) som handlägger initiativet. Det förpliktigar också fullmäktige och folkvalda att aktivt engagera sig i dialogen med medborgarna.

Vägvalets motion

Vägvalets motion vill därför uppdra Stadsledningskontoret att utreda:

* hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram och informeras till medborgarna i Göteborgs kommun

* hur en organisation kan byggas för att hantera folkinitiativ från medborgarna

* förslag på forum där politiker, kommunala tjänstemän och medborgare kan lära sig att hantera folkinitiativet i samråd för att nå bra politiska beslut.

Reducerar frågan till formalia

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 augusti valde den rödgröna majoriteten att själva lägga fram ett yrkande med uppdrag till Stadsledningskontoret om beredskap för folkinitiativ till ärende om att hålla folkomröstningar. Men det är ingen större ansträngning som görs av de rödgröna för att öka den enskilde medborgarens inflytande. I stället fokuserar de på att stadens hantering behöver kvalitetssäkras så att det säkerställs att varje folkinitiativ lever upp till de krav som ställs i lagen. Frågan reduceras till att mer handla om formalia i stället för aktiva handlingar. Vi vet ju sedan tidigare att samma partier inte vill ha folkomröstningar då de röstade ned Vägvalets namninsamling om att folkomrösta om trängselskatten.

Hyckleriet bli uppenbart då den rödgröna majoriteten även skriver att en förstärkning av folkinitiativet är av stor betydelse för den lokala demokratins utveckling. Men för att få inflytande som medborgare krävs också en vilja hos politikerna vilket med stor tydlighet saknas i det rödgröna yrkandet.

Det är lite ironiskt med tanke på att Miljöpartiet förespråkar folkomröstningar och att de anser att när stora och avgörande beslut som fattas i ett land ska tas, bör alla få delta (återfinns på Miljöpartiets hemsida).

Vi hoppas därför att den rödgröna majoriteten inte glömmer bort resterande åtaganden för att hjälpa medborgaren påverka den lokala politiken i Göteborg framöver. Hur de kan gå till väga finns att läsa i Vägvalets inlämnade motion till kommunfullmäktige.

Theo Papaioannou, Vägvalet

partiledare