Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

De ekonomiskpolitiska talespersonerna Mikaela Valtersson (MP), Thomas Östros (S) och Ulla Andersson (V) presenterar de rödgrönas gemensamma budgetmotion.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Rödgröna vill höja bensin och a-kassa

Höjd ersättning i a-kassan. Dyrare bensin, slopat rut-avdrag och höjd skatt på dyra villor. Det är några av punkterna i de rödgrönas budgetförslag.

– Detta är den sextonde budget vi presenterar tillsammans, den första i opposition, sade Thomas Östros (S) när han inledde oppositionspartiernas presskonferens i Stockholm på måndagen.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

– Vi finansierar nödvändiga reformer. Inriktningen är på fler jobb, slog han fast.

Han pekade på farorna med hög arbetslöshet.

– Mest allvarligt är att långtidsarbetslösheten ökar och att fler riskerar att slås ut, sade han.I bästa fall är långtidsarbetslösheten nere i 6,7 procent 2014, enligt Östros.

Enligt de rödgröna kommer deras politik, som presenteras i partiernas gemensamma vårbudgetmotion, att leda till 100 000 nya jobb, utbildnings- och praktikplatser.

Oppositionen vill skrota skatteavdraget för hushållsnära tjänster. Detta har enligt de rödgröna ”väldigt blygsamma effekter”. Detsamma gäller den skrotade nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga.

A-kassan förbättras, om de rödgröna får som de vill. Taket höjs från april 2011 till 930 kronor. Ersättningen höjs till 950 kronor per dag. Efter 100 dagar sker en avtrappning med 150 kronor per dag.

Samtidigt ska det bli vara billigare att vara medlem i kassan. Det sker genom ett skatteavdrag som innebär att kostnaden för den enskilde stannar vid 80 kronor i månaden. I dag är kostnaden över 400 kronor för vissa yrkesgrupper.

Den som inte är med i en a-kassa får skattehöjningar på cirka 150 kronor i månaden.

– Det blir en stark drivkraft att gå med. Det är viktigt att alla är med, sade Östros.

Dyrare bensin

Koldioxidskatten höjs med 3 miljarder kronor 2011 och med 5,1 miljarder kronor 2012. Det ger sammantaget 49 öre mer per liter bensin. Samtidigt höjs reseavdraget.

Fordonsskatten på bussar sänks medan skatten på vattenkraft och kärnkraft höjs med 2 miljarder kronor per år. Andra miljöskatter som ger 1 miljard på två år är skatt på handelsgödsel, avfallsbränning och fluorerade växthusgaser.

Förmögenhetsskatten åter

En ny förmögenhetsskatt införs 2012 och ger 4 miljarder kronor. Skatten på alkohol och tobak höjs med 2 miljarder kronor. Regeringens jämställdhetsbonus avskaffas.

– Vi inför en skatt på förmögna, det är viktigt att de som har det bäst är med och betalar, sade Thomas Östros och sade att de rödgröna, vid ett regeringsskifte, ska bjuda in till samtal om hur skatten på förmögna ska utformas.

Den tidigare förmögenhetsskatten drog in 7 miljarder till statskassan, men den skatt de rödgröna vill införa ska ge 4 miljarder.

– Då har vi utrymme att ta hand om det som inte var bra med den gamla skatten, sade Östros och hoppades på en bred uppslutning om en ny typ av förmögenhetsskatt.

Oppositionen tänker också dra in pengar genom att skära i försvaret. Två miljarder kronor per år de närmaste två åren vill de rödgröna spara på detta område.

Skatten för pensionärer sänks. Klyftan mellan löntagarnas och pensionärernas skatt ska halveras. Skatten för föräldralediga, sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer sänks.

Höjd skatt på dyra villor

Det nuvarande systemet för fastighetsskatt behålls men tre förändringar genomförs.

De som har villor med ett taxeringsvärde på 4,5 miljoner kronor eller mer får högre skatt.

Skatten för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar sänks.

Skatten på uppskov ska successivt avskaffas, om det statsfinansiella läget så tillåter och finansieringen blir fördelningspolitiskt acceptabel. Ett första steg tas genom att skatt på uppskov upp till 200 000 kronor tas bort.

Höjd skatt från 40 000 kr

Jobbskatteavdraget behålls upp till 40 000 kronor i månadslön. Därefter sker en avtrappning upp till 80 000 kronor. För inkomster därutöver avskaffas avdraget helt. Avdrag för medlemskap i a-kassan återinförs.

Den så kallade stupstocken i sjukförsäkringen avskaffas. Ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukperioden. En stegvis takhöjning införs. För 2011 blir taket 28 200 kronor i månaden och för 2012 30 000 kronor i månaden. Det kostar sammanlagt 4,3 miljarder kronor.

Skatten för småföretag sänks med 2 miljarder kronor 2011 och med 6 miljarder 2012. Det innebär att kostnaden för ett företag med 2–3 anställda sänks med cirka 50 000 kronor fram till 2012.

Rot-avdrag med klimatbonus

– Vi behåller rot-avdraget men lägger på en klimatbonus, något som regeringen helt har missat. Gör man en åtgärd som minskar energiförbrukningen får man en extra bonus, sade Miljöpartiets ekonomiska talesperson, Mikaela Valtersson, på presskonferensen.

Hon presenterade även förbättringar för de små företagen.

– Det ska bli lättare att starta och driva företag och billigare att anställa, sade hon.

Två miljarder satsas 2011 och sex miljarder 2012. Första året blir det en nedsättning på två procent upp till en lönesumma på 900 000 och 2012 en nedsättning på sex procent.

– För ett litet företag med två–tre anställda sänks kostnaderna med 50 000 kronor per år, sade Valtersson.

Dessutom satsas 50 miljoner på turismen, och Forska & Väx inom forskningsmyndigheten Vinnova får 100 miljoner kronor.

V har fått backa

Ulla Andersson (V) medgav att partiet fått göra eftergifter på skatteområdet men hon försvarade det med att helheten blivit bra.

– Kvinnorna har fått den största förändringen och det känns väldigt bra, sade hon.

Fler hyreslägenheter

De rödgröna vill fördubbla byggandet av hyresrätter under nästa mandatperiod. Ett statligt investeringsstöd på totalt 1,4 miljarder för 2011 och 2012 införs.

Kommunerna tillförs sammanlagt 12 miljarder kronor i ökade resurser för de två åren.

Några av de övriga förslagen:

* Taket för tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning höjs till 8 respektive 8,5 prisbasbelopp. Kostnad 300 miljoner kronor.

* En miljard anslås för rätten till heltid.

* Stödet till ensamstående föräldrar höjs genom höjt underhållsstöd med 100 kronor per månad 2011 och 150 kronor per månad 2012.

* Även bostadsbidraget för dessa grupper höjs. Kostnad sammanlagt 825 miljoner kronor.

* Bostadstillägget för pensionärer höjs till en kostnad på 250 miljoner kronor.

TT-GP

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.