Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Bratten har pekats ut som skyddsvärt och är ett av Skageracks känsligaste marina områden. Här har forskare hittat en enastående mångfald av korallbildande djur, svampdjur, hornkoraller och sjöpennor. Många av arterna finns bara här men i Länsstyrelsens plan för området föreslås fortsatt bottentrålning, skriver debattörerna.

Rädda Bratten från bottentrålning

Bottentrålning i Brattenområdet kommer att tillåtas fortsätta i princip oförändrat. Det har länsstyrelsen i Västra Götaland kommit fram till. Knappt sex procent av området blir fredat, dessutom uppdelat på flera mindre områden. Det är en katastrof för detta känsliga och unika område i Skagerack, skriver bland andra Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen.

Bottentrålning är en av de mest destruktiva fiskemetoder som finns, med tunga fiskeredskap som dras längs med havsbotten och river med sig allt i sin väg. Det är dessvärre också en av de vanligaste fiskemetoderna i svenska vatten, inte minst i jakten på räkor, torsk och havskräftor.

Ett av få områden som ännu inte helt trasats sönder är ett unikt ravinområde 20 nautiska mil utanför Bohuskusten – Bratten. Bratten har pekats ut som skyddsvärt och är ett av Skageracks känsligaste marina områden, men i länsstyrelsens plan för området föreslås fortsatt bottentrålning.

Enastående artrikedom

Bottentrålningen har lett till att många av våra havsområden förändrats i grunden. Arter som skapar viktiga strukturer på botten, såsom sjöpennor, musslor och koraller, har antingen trålats bort eller dött av sediment som trålning ger upphov till.

I dag finns bara ett fåtal områden kvar i svenska vatten där bottentrålningen ännu inte helt förändrat och förstört bottnarna. Ett av dem är Bratten, 20 nautiska mil sydväst om Väderöarna. Här finns djupa raviner och vassa klippkanter som skepparna undvikit eftersom de inte vill fastna med sina trålar. Området är också fullt av så kallade bubbelhål, stora 100 m kratrar hål som bildats av uppbubblande gas, och som utgör speciella och skyddsvärda livsmiljöer.

I Brattenområdet har forskare hittat en enastående mångfald av korallbildande djur svampdjur, hornkoraller och sjöpennor. Många av arterna finns bara i området och en del är slående vackra, till exempel större piprensare, en sjöpenna som kan bli 1,7 m hög och hundra år gammal. Sammanlagt har forskare hittat inte mindre än 32 hotade marina arter i området. Bratten är också känt för sina stora exemplar av många ovanliga och hotade djuphavsfiskar till exempel lubb, långa, hälleflundra, hajar och rockor samt havsmus. Dessa djuphavsfiskar är särskilt känsliga för överfiske eftersom de har långsam tillväxt, sen könsmognad och låg reproduktionsförmåga.

Brattenområdet utpekades 2012 som ett marint Natura2000-område. Västra Götalands länsstyrelse har sedan dess arbetat med att ta fram ett förslag på hur området ska kunna skyddas från mänskliga aktiviteter.

Begränsat förbud

Men förslaget som det ser ut i dag inkluderar bara ett begränsat område där bottentrålning och sportfiske kommer att förbjudas. Inte ens sex procent av den tidigare bottentrålade ytan kommer att skyddas. Skyddet är dessutom uppdelat i flera mindre områden vilket gör att både efterlevnad och kontroll försvåras.

Bottentrålningen i Brattenområdet tillåts alltså i stort sett få fortsätta som förut, trots att man vet hur destruktiv den är för de många hotade djurarter som fortfarande finns kvar i området. Det enda rätta hade givetvis varit att utesluta bottentrålning i hela området. På så sätt skulle de fiskare som visar att de kan fiska utan att förstöra bottnarna gynnas. De delar av Bratten som redan förstörts av bottentrålning skulle också få en chans till återhämtning och få utvecklas till det fredade tillflyktsområde för marina arter i Skagerack som både miljön och fisket så väl behöver.

Nu går förslaget till Miljödepartmentet som ska föra frågan vidare till EU-nivå. Vi hoppas då att departementet vågar göra vad den regionala myndigheten uppenbarligen inte klarat av – ta ansvar för våra hav.

Mikael Karlsson

ordförande Naturskyddsföreningen

Boel Lanne

ordförande Naturskyddsföreningen Bohuslän

Tommie Fagerberg

ordförande Naturskyddsföreningen Halland

Mest läst