Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Prostitution är aldrig ett fritt val

Vissa missbrukar alkohol eller skär sig i armarna utan att några individer tvingar dem. Få skulle dock kalla detta ett val. Men när det gäller prostitution utan människohandel använder många ordet val, skriver företrädare för Nätverket mot trafficking.

När media rapporterar om prostitution och sexuell människohandel ges ofta en förenklad och ofullständig bild av hur dessa fenomen fungerar. Ett exempel på det är GP:s artikel Fortsatt sexhandel i Rosenlund (16 maj 2012) som handlar om att rumänskorna – som föll offer för den uppmärksammade människohandelshärvan i Rosenlund – nu är tillbaka på egen hand.

Ett annat exempel är DN:s artikel Slavhandeln lever vidare med nytt utseende (30 maj 2012), som helt särskiljer prostitution och människohandel. Dessa och många andra artiklar problematiserar inte faktorerna bakom prostitution och människohandel utan insinuerar att personer som befinner sig i prostitution utan människohandel gör det frivilligt. Faktum är att all form av prostitution involverar någon form av tvång; det handlar om hur man ser på vilja och val.

Tvingande faktor

Oavsett om hallickar och människohandlare är involverade eller ej, så finns de utsattas livssituation, grundad i fattigdom och utsatthet, fortfarande kvar som en viktig tvingande faktor. Det finns dock en vanlig förenklad bild av att man bara är tvingad till prostitution om en människohandlare är inblandad. Genom den kunskap som finns om prostitution med och utan människohandel kan man ifrågasätta om prostitution någonsin är värt att kalla ett val. För vad har dessa personer att välja emellan?

Vissa människor missbrukar alkohol och vissa skär sig i armarna – utan att några individer tvingar dem. Få människor skulle dock kalla detta ett val; man ser det som ett symptom på något annat. Men när det gäller prostitution utan människohandel använder många ordet val. Få poängterar dock att detta så kallade val görs utan reella valmöjligheter. Faktum är att personer i prostitution inte enbart befinner sig i en ekonomisk svår situation, utan 90 % har dessutom utsatts för sexuella övergrepp tidigare i livet. Detta är en del av ett inre tvång som kompletterar det yttre och visar på att prostitution också är ett symptom, inte ett fritt val. Socialarbetare i Prostitutionsgruppen i Göteborgs Stad har träffat många som säger att de valt prostitution, men aldrig någon som säger att de vill befinna sig i prostitution. Det så kallade valet görs därmed mot viljan. Det är därför viktigt att skilja på vilja och val.

Förenklad tro på fritt val

Det är oerhört förenklat att tro att alla har samma förutsättningar och valmöjligheter – även i ett land som Sverige. Sexköp är en konsekvens av maktstrukturer kopplat till kön, ekonomi, etnicitet och funktion. Människor i utsatta situationer riskerar att hamna i prostitution och sexköparnas efterfrågan är utnyttjandets motor. Man kan konstatera att all form av sexköp leder till att människohandel för sexuella ändamål ökar. Men eftersom tvång kan se ut på många olika sätt är det svårt att dra en tydlig gräns mellan människohandel för sexuella ändamål och prostitution utan människohandel. Mot bakgrund av detta bör man inte betrakta prostitution och människohandel som vitt skilda fenomen.

Vi i Nätverket mot Trafficking tycker det är hedervärt att media allt mer rapporterar om dessa frågor. Men vi skulle samtidigt önska att det skulle ges en mer komplex och fullständig bild av vad prostitution med och utan människohandel innebär. Det är bara med en korrekt förståelse där man ser hur dessa fenomen hänger samman, som detta vår tids slaveri kan bekämpas.

Caroline Högrud

Emilia Rozsa Fredriksson

Stefan Molnar

Gösta Zachrisson

Andreas Hallén

Nätverket mot trafficking

Mest läst