Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Positivt med kampanj om testosteron

Visst kan man ha olika åsikter om kampanjen Let’s talk Balls, det är dock ingen tvekan om att den har placerat mäns hälsa i fokus och att det är mycket positivt, skriver bland andra Aleksander Giwercman, docent och ordförande Svensk Andrologisk Förening.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är viktigt att allmänheten inte nås av vilseledande information i hälsofrågor. Det gäller oavsett om det skulle ske i en annonskampanj eller i en debattartikel som kritiserar densamma. Vi känner oss därför manade att gå i svaromål mot artikeln ”Vilseledande och farlig reklam för testosteron” som publicerades på GP Debatt (9/11).

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Visst kan man ha olika åsikter om kampanjen ”Let’s talk Balls”, det är dock ingen tvekan om att den har placerat mäns hälsa i fokus och att det är mycket positivt.

I debattartikeln får läsarna ta del av en hel del medicinska påståenden om testosteronbrist som inte stämmer. För det påstås det att sjunkande testosteronhalter är en naturlig del av mannens åldrande. Så är inte fallet. Män hamnar aldrig i något klimakterium och får man leva frisk och sund behåller man sina testosteronnivåer på en jämn nivå livet ut. Att avråda från testosteronbehandling, som artikelförfattarna gör, för de 4-5 procent av män över 50 som lider av testosteronbrist som inte förklaras av medicinering eller skada, är tyckande utan stöd i vetenskapen och i högsta grad vilseledande när det förmedlas till allmänheten av representanter för sjukvården.

Ond spiral

Sedan pekar artikelförfattarna på sambandet mellan testosteronbrist och övervikt. Det är riktigt att övervikt kan bidra till att sänka testosteronnivåerna i kroppen. Detta kan leda till en ond spiral som är svår att bryta då testosteron behövs för att bryta ner fettdepåer och lyckas med att återfå normalvikt. Exakt hur sambanden ser ut är inte klarlagda i denna fråga, vilket artikelförfattarna påpekar. Men det är inte nödvändigtvis ett argument mot behandling.

I sin kritik hänvisar artikelförfattarna till en studie där testosteron gavs till äldre män, med förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdom som följd. Det som inte berättas om den studien var att hormonet gavs i dubbel dos och att patienterna i genomsnitt var 74 år och 56 procent av dem som fick testosteron hade en hjärt-kärlsjukdom innan studien startade. Åttiofem procent hade högt blodtryck. Naturligtvis är det ingen som förordar dubbel dosering vid behandling av testosteronbrist i Sverige!

En annan nyligen publicerad studie av 2 400 svenska män i 70 och 80-årsåldern, publicerat i en stor amerikansk tidsskrift visar tvärtom att män med höga testosteronhalter hade lägre risk att drabbas av hjärtattack och stroke under de kommande åren jämfört med dem med lägre nivåer av testosteron.

Gammal teori

Det stämmer att man inte skall ge testosteron till patienter med prostatacancer men att testosteronbehandling skulle öka risken för denna sjukdom är en gammal teori, en teori som inte har något stöd i forskningen och som ledande experter inom området har förkastat. Att använda risken för fosterskador som argument emot föreskrivning av testosteron saknar relevans om man ger korrekt information.

Det farliga i ”anti-testosteron hetsen” är att man skrämmer bort patienter med potentiellt behov för denna eller annan medicinsk behandling. Flera studier visar att män med testosteronbrist inte bara har försämrad livskvalitet, utan också en avsevärd överdödlighet, vilket kan vara ett av skälen till att män har en 5-6 år kortare medellivslängd jämfört med kvinnor. Den främsta anledningen till undermåligt omhändertagande av många män är brist på kunskap och utbildade androloger. För närvarande finns det endast två andrologiska centra i Sverige och ingen nationell handlingsplan för utbildning av fler androloger. För att denna utbildning ska ske har bland annat Socialstyrelsen, universiteten och landstingen ett stort ansvar.

Goda hälsoeffekter

Enligt de riktlinjer som är utarbetade av en expertgrupp inom Svensk Andrologisk Förening (www.svenskandrologi.se), vilka överensstämmer med internationellt etablerade rekommendationer, skall behandling med testosteron endast ges när nivåerna är låga och det finns klara symtom på hormonbrist. Europeiska och amerikanska studier visar att endast 4–5 procent av män över 50 år uppfyller dessa kriterier. Bland dessa män finns det många som efter korrekt diagnostik får mycket goda hälsoeffekter av att få behandling.

Inom svensk sjukvård tas mäns hälsoproblem allt för sällan på allvar, och det är tråkigt att det existerar så många felaktiga uppfattningar om mäns specifika sjukdomar till och med i primärvården. Debatten om testosteronbrist visar med all önskvärd tydlighet på behovet att i Sverige utbilda fler androloger och om möjligt lyfta diskussionen om mäns hälsa än högre på dagordningen.

Aleksander Giwercman

docent, ordförande Svensk Andrologisk Förening (SAF)

Åke Pousette

professor

Stefan Arver

docent

Leif Abramsson

överläkare

Katarina Link

överläkare

Lars Björndahl

överläkare

Samtliga undertecknare är styrelseledamöter i Svensk Andrologisk förening (SAF) som är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet. SAF samarbetar i specifika utbildningsfrågor med olika organisationer och företag, bland andra Bayer AB.

Mest läst