Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Politisk tillhörighet avgör domar

Fällande domar där en kvinna är offret ökar om en av nämndemännen är vänsterpartist. En SD-domare fäller oftare en åtalad med arabiskt namn.

I en ny studie från Handelshögskolan i Göteborg slås fast att nämndemäns politiska tillhörighet påverkar domar.

En slutsats: Fällande domar mot åtalade med distinkt arabiskt-klingande namn ökar markant när de tilldelats en nämndeman från Sverigedemokraterna – fällande domar där en kvinna är offret ökar om en av nämndemännen är vänsterpartist.

I studien har forskarna gått igenom 950 verkliga fall vid Göteborgs tingsrätt under perioden 2009-2012. Vid samtliga rättegångar har nämndemännen tilldelats slumpmässigt.

Enligt Randi Hjalmarsson, professor i nationalekonomi, visar studien att en särbehandling förekommer i nämndemannasystemet.

- Åtminstone är det så vad gäller politisk tillhörighet. Integriteten i alla rättssystem vilar på löftet om en rättvis rättegång där domen avgörs av bevisningens kvalitet och inte av juryns egenskaper, som etnicitet, ålder, kön eller politisk tillhörighet, säger hon.

Handelshögskolan undersökning visar att sannolikheten för en fällande dom ökar med 17 procentenheter för åtalade med distinkt arabiskt-klingande namn om det ingår en sverigedemokratisk nämndeman i juryn.

Om det i stället ingår en vänsterpartist i nämndemannatrion ökar de fällande domarna med 14 procentenheter då offret är en kvinna.

Forskarna försöker också förstå varför förekomsten av nämndemän från dessa partier påverkar utfallen.

Är det för att deras röst blir direkt avgörande i fallet? Eller påverkar de röstningsbeteendet hos sina nämndemannakollegor på ett sätt som inverkar på domens utgång?

– Vårt resultat tyder på att det främst är den enskilda nämndemannens faktiska röst som påverkar utslaget. Men vi ser också starka belägg för så kallade peer effects, det vill säga att nämndemän från Sverigedemokraterna respektive Vänsterpartiet påverkar röstningsbeteendet hos nämndemän från andra partier, säger Randi Hjalmarsson.

Hittills har få studier gjorts på jurybeslut i verkliga domar. De som finns tar sin utgångspunkt i amerikanskt rättssystem.

Läs en ledarkrönika om nämndemannasystemet: Naomi Abramowicz: Ingen plats för amatörer

Läs också: Nya nämndemän ännu äldre

Fakta

En nämndeman är en lekmannadomare. I tingsrätten utses de för en fyraårsperiod av de politiska partierna i kommunfullmäktige inom domsagan. Ordförande i rätten är dock en jurist, lagman eller dylikt.

I förvaltningsrätter, kammarrätter och hovrätter utses lekmannadomarna av landstingen.

Det finns inga nämndemän i exempelvis Högsta domstolen.

Nämndemän är förtroendevalda domare som dömer i domstolarna tillsammans med de juristutbildade domarna.

En nämndemans röst väger lika tungt som juristdomarens när ett mål ska avgöras.

De nomineras av, oftast, de politiska partierna. Men uppdraget är trots det opolitiskt och en nämndemans politiska åsikter får inte spela in när mål avgörs.

Nämndemännens lämplighet bedöms av domstolarna innan de tillsätts.

Om en nämndeman agerar olämpligt kan domstolen peta honom eller henne.

En nämndeman ska agera på ett sätt som gör att han eller hon har allmänhetens förtroende.

Mest läst