Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Politisk oenighet om Västlänken

  Det är många partier som internt är oeniga i frågan om Västlänken. Utred alternativet, Västlänk 2021, innan det är för sent. Allt annat är slöseri med skattebetalarnas pengar, skriver Theo Papaioannou och Tom Heyman, Vägvalet, i en replik.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  I GP den 13 november kunde vi läsa om Västlänk 2021 som alternativet till tågtunneln till Haga (Västlänken) vilken ingår i det Västsvenska paketet.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Västlänk 2021 är alternativet som Vägvalet lyfte fram i början av året och anordnade en informationsträff där inbjudan gick ut till alla ledamöter i Göteborgs fullmäktige. Ingen kom. På senaste sammanträdet i Trafiknämnden ställde Vägvalet frågan om Kurt G Larsson kunde få komma och presentera förslaget om Västlänk 2021 för nämnden. I det öppna Göteborg blev svaret att så arbetar inte nämnden och att det var bättre om han träffade partierna var för sig. Varför?

  Det råder stora missuppfattningar om vad som går och inte går att genomföra. I ett sådant läge bör man informera och diskutera. I stället väljer till exempel Åke Eriksson, projektledare på Trafikverket, att gå ut i en debattartikel i GT och blanda ihop fakta med politiska budskap. Något som inte hör hemma i tjänstemannaorganisationen.

  Centerns, Kristina Jonäng (C), största förespråkaren av Västlänken, verkar ha oenighet inom sitt parti. Folkpartiet likaså. Precis som Vägvalet sagt hela tiden är enigheten bara något man vill ge sken av.

  Ansvarsfullt med kostnadseffektiva projekt

  Många partirepresentanter vill inte ha en tågtunnel under Göteborg. Och det är inte fel då vi nu också går in i ett sämre konjunkturläge med vikande skatteintäkter. Stora osäkra investeringar är inget man överhuvudtaget ska starta i detta skede. Det är mer ansvarsfullt att hålla sig till rimliga projekt som både är kostnadseffektiva och ger nytta när de står klara. Västlänken kommer att bli en dyr lösning om man ens kommer vidare efter projekteringen som ska vara klar 2019. Och vad gör vi då?

  Tunneln förespråkas av många för att man vill gräva ned trafiken och frigöra mark kring Centralstationen. De som vill ha den statliga marken är Jernhuset (Centralstationen) som vill utöka sin exploatering. Västlänk 2021 inkräktar minimalt på exploateringen av Gullbergsvass och är därför inget problem.

  Snart ska bytet av Göta Älvbron genomföras. Trafikplatsen kring Bergslagsgatan och Kanaltorgsgatan kommer med stor sannolikhet ha kvar ramperna för att upprätthålla planskilda korsningar så man kan integrera byggnation med spårvagnar och bussar. Ramperna kan då lika gärna byggas ihop med en eventuell Västlänk 2021 på samma sätt i Gullbergsvassområdet.

  Gör om och gör rätt och framför allt utred Västlänk 2021 innan det är för sent. Allt annat är slöseri med skattebetalarnas pengar.

  Theo Papaioannou, Vägvalet

  partiledare

  Tom Heyman, Vägvalet

  vice partiledare