Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Att kommuner skickar fakturor till enskilda medborgare på flera hundra tusen kronor för kommunala vägar, eller vägar som kommersiella aktörer behöver, är orimligt och kan i värsta fall utgöra kränkningar av grundläggande rättigheter i Europakonventionen, skriver debattörerna.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Orimligt tvinga enskilda betala nya vägar

  I knappt 40 av Sveriges 290 kommuner, bland annat Göteborg, Partille och Stenungsund, kan enskilda fastighetsägare tvingas betala hundratusentals kronor för kommunala vägbyggen. Att göra det lättare för fler kommuner att göra samma sak är inte rätt väg att gå, skriver Centrum för rättvisa.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  För många kan kommunernas fakturor utgöra ett allvarligt hot mot privatekonomin. Detta gäller även när nya vägar byggs för att kommersiella aktörer vill exploatera markområden i vinstsyfte.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Nu föreslår en statlig utredning att det ska bli lättare för alla kommuner i landet att göra samma sak.

  Vi vill belysa tre grundläggande brister med detta system.

  För det första kan det röra sig om kränkningar av människors äganderätt och respekten för enskildas hem enligt Europakonventionen. En familj i Partille fick en faktura på drygt 300 000 kronor från kommunen i slutet av november förra året. Familjen har hittills inte klarat av att betala fakturan, som skulle varit betald senast Annandag jul. På grund av betalningskravet kan pappan i familjen, som fyllt 67 år, inte gå i pension, utan måste arbeta vidare.

  En annan familj i Partille fick en faktura på nära 500 000 kronor för samma vägbyggen. För att kunna betala fakturan från kommunen är alternativen att ta privata lån eller att försöka stycka av tomten och sälja den avstyckade delen. I värsta fall kan familjen tvingas sälja sitt hus och flytta.

  I Stenungsund har en markägare tvingats avstå mark till kommunen utan ersättning för ett vägbygge. Nu riskerar han dessutom att tvingas betala 1,7 miljoner kronor för vägen, då kommunen tycker att han har nytta av den.

  De berörda personerna i exemplen klarar sig bra med de befintliga vägarna och har inget behov av nya eller upprustade vägar.

  Riskerar en ännu större smäll

  För det andra: Den som protesterar mot en faktura för kommunens eller kommersiella exploatörers vägbyggen riskerar en ännu större smäll. Den som inte kan betala i tid, i praktiken fyra veckor efter att fakturan kommit, drabbas av dröjsmålsränta på nära 12 procent. En rättslig prövning kan gott och väl dra ut ett par år i tiden, vilket innebär att den enskilde riskerar att tvingas betala ytterligare 120 000 kronor till kommunen, bara i räntekostnader. Dessutom krävs ofta juridiskt biträde med dryga kostnader som följd.

  Det är få som vågar utmana kommuner och kommersiella intressen, trots orimliga fakturor, med den typen av regler.

  För det tredje innebär det nu aktuella förslaget till ändrade regler att rättsosäkerheten blir ännu större i framtiden. Möjligheterna till påverkan ska helt tas ifrån enskilda fastighetsägare medan makt och inflytande över besluten ska ges till Sveriges kommuner och landsting, SKL.

  Förslaget bygger nämligen på att det är SKL som ska utforma en normaltaxa som kommunerna sedan kan anta och basera sina fakturor på. Samtidigt föreslås att möjligheten till medborgarinflytande slopas. Utredningen menar att dagens regler om samråd och granskning innan kommunerna fattar beslut om gatukostnader inte behövs med SKL:s nya taxa.

  Ingen myndighet

  SKL är inte en myndighet eller något annat neutralt, utan en ideell förening som inte lyder under offentlighetsprincipen – och fungerar som kommunernas intresseorganisation. Denna intresseorganisation har identifierat ett effektivt sätt för kommunerna att minska sina kostnader för vägar. Att ge denna intresseorganisation makt över hur stor andel av kostnaderna som ska kunna vältras över på enskilda, är att bygga in jäv och risk för godtycke i systemet.

  Kränker grundläggande rättigheter

  Att kommuner skickar fakturor till enskilda medborgare på flera hundra tusen kronor för kommunala vägar, eller vägar som kommersiella aktörer behöver, är orimligt och kan i värsta fall utgöra kränkningar av grundläggande rättigheter i Europakonventionen. Ett system som i praktiken gör det omöjligt att protestera mot dessa fakturor är inte förenligt med grundläggande principer om rätt till rättslig prövning.

  Förslaget att ta ifrån människor befintliga möjligheter till inflytande över besluten och ge ökad makt åt kommunernas lobbyorgan är helt fel väg att gå.

  Tvärtom borde enskilda människor ges ökade möjligheter att bemöta övertramp från kommunerna där de bor.

  Clarence Crafoord

  jurist och chef för Centrum för rättvisa

  Sebastian Scheiman

  jurist vid Centrum för rättvisa