Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Med ett gemensamt ansvarstagande kommer vi att kunna stå emot de mörka krafterna, skriver Dilsa Demirbag-Sten.

Orden kan bryta sociala arvets bojor

Barnfattigdomen blir alltmer knuten till arv och att göra en klassresa har blivit svårare. När de sociala medlen tryter måste vi hjälpas åt. Berättarministeriet är ett sådant projekt, skriver Dilsa Demirbag-Sten.

Under de senaste åren har debatten om barnfattigdom rasat. Ämnet engagerar och väcker starka känslor. Det är bra. Barnfattigdom bör vara ett prioriterat och ständigt diskuterat ämne. En välfungerande och jämlik demokrati måste sätta till alla medel som står till buds för att förhindra att barn går hungriga, känner sig otrygga och utsätts för övergrepp.

Rädda Barnen har efter stark kritik tvingats reviderat sin senaste rapport och konstaterar nu att barnfattigdomen visserligen inte växer i utbredning men däremot blir allt mer segmenterad och bunden till arv. Det är helt enkelt svårare att göra en klassresa. En realitet som skapar ilska och förtvivlan.

Tre grupper som är särskilt utsatta är barn till nyanlända, barn i storstädernas förorter och barn till ensamstående. Skillnaderna är stora mellan de fattigaste och de rikaste, mellan olika kommuner och mellan olika stadsdelar. Den värsta barnfattigdomen finns i storstäderna, en konsekvens av boendesegregation och socialt och ekonomiskt utanförskap. Klyftorna ökar och det är svårast för dem som befinner sig längst ner att förändra sin situation. Det är en verklighet som kommer att öka motsättningarna och ge religiös fanatism och främlingsfientliga krafter en bredare rekryteringsbas.

Innehållet i Rädda Barnens rapport är inget nytt för Stiftelsen Berättarministeriet. Statistiken över arbetslösheten i landet och skolresultaten talar ett entydigt språk. Ökade socioekonomiska klyftor, och det faktum att allt fler institutioner som säger sig värna barnens rätt inte längre finns på plats, ligger till grund för Berättarministeriet. Känslan av att vara övergiven av samhället växer i de socioekonomiskt redan utsatta områdena. Även förtroendet för de etablerade organisationer som tidigare vart starkt förknippade med humanitärt arbete och ansvarstagande för de mest utsatta minskar.

Där andra lägger ner

Berättarministeriet kommer att öppna och bedriva verksamhet endast på platser där andra lägger ner verksamheten.

Våra skrivarverkstäder är permanenta och vi är kvar så länge kommunerna vill ha oss som stöd till de ordinarie insatserna.

Allt fler vuxna står permanent utanför arbetsmarknaden och vi möter deras barn i våra skrivarverkstäder. Arbete och en bra skola är vägen till ett värdigt liv och delaktighet i samhället, oavsett om man är nyanländ till Sverige eller född och uppvuxen i landet sedan tio generationer tillbaka. Allt fler barn har aldrig sett sina föräldrar eller andra nära vuxna arbeta. Samma barn har många klasskamrater som lämnar grundskolan utan behöriga betyg. Vilken framtid väntar dem?

Fördela resurser

Stiftelsen driver skrivarverkstäder i områden med hög arbetslöshet och verksamheten vänder sig till barn och unga mellan 8-18 år. Skrivarverkstäderna är helt enkelt ett sätt att fördela resurser till dem som har det sämst. All verksamhet är kostnadsfri och vi tar bara emot barn och unga som går i skolan eller är skrivna i området. Verksamheten utgår endast från socioekonomiska kriterier, inte etniska eller religiösa.

Skrivarverkstaden i Södertälje, som är vår första, har på ett år tagit emot 3 000 barn som har skrivit fantasifulla, smarta, roliga och begåvade berättelser som säger allt om vad det innebär att vara människa och vad det är för samhälle vi lever i.

Berättarministeriet firade ett år den 29 november och i mars 2013 öppnar vi nästa skrivarverkstad i Husby. Vi ser fram emot att få välkomna tusentals barn som tillsammans med våra medarbetare och volontärer vill stiga in i berättandets och skrivandets magiska värld. Den som äger ordet kan förändra inte bara sitt eget liv utan också samhället. Om vi visar barnen att vi ser dem och bryr sig om dem kommer vi att få engagerade och lojala medborgare som vill verka för ett tolerant, jämställt och demokratiskt samhälle.

Berättarministeriet är ett samverkansprojekt mellan ideella krafter, den offentliga sektorn och näringslivet. Initiativet kommer från det näringslivet men verksamhetsmodellen bygger på ett samarbete där ingen av de tre beståndsdelarna är utbytbara.

De offentliga medlen kommer att tryta och vi måste alla ta ansvar för det gemensamma på ett eller annat sätt. Berättarministeriets modell är i dag unik, för Sverige, men den kommer inte att vara den sista. Det är samverkan mellan samhällets olika delar som kommer att garantera ett fortsatt demokratiskt Sverige. Allt fler inser detta och privata aktörer vill delta i arbetet för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Vi kan inte längre förvänta oss att staten ska gå in och ordna det som inte fungerar. Insikten om att Sverige är förändrat och att de gemensamma medlen minskar lär ge främlingsfienderna luft under vingarna. Men med ett gemensamt ansvarstagande kommer vi att kunna stå emot de mörka krafterna och ge varje barn möjligheten att inte reduceras till ett socialt arv utan också vara med om att skapa framtiden.

Dilsa Demirbag-Sten

Debattör, journalist och författare.

Bild - 2
Dilsa Demirbag-Sten
Mest läst