Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Ologisk omsvängning av Centern om kärnkraften

Att satsa på kärnkraft gör att vi inte satsar tillräckligt på förnybara energilösningar. Det innebär också att vi låser oss fast vid en riskfylld, miljöfarlig och dyr energiform, skriver Ludvig Tillman och Patrik Eriksson, Greenpeace.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

När Centerpartiet i dag inleder sina kommundagar i Göteborg är det exakt ett år efter partiledningens historiska omsvängning i kärnkraftsfrågan i samband med Alliansens energiuppgörelse. Kursändringen aktualiseras i mars av en proposition om att riva upp förbudet mot ny kärnkraft – precis 30 år efter folkomröstningen 1980.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Regeringspartiernas förslag till förändringar i energipolitiken belyser det faktum att Sverige står inför ett tydligt, avgörande vägval – förnybart eller kärnkraft. Att satsa på kärnkraft gör helt enkelt att vi inte satsar tillräckligt på förnybara energilösningar. Det innebär att vi låser oss fast vid en riskfylld, miljöfarlig och dyr energiform som direkt hindrar förnybara energikällor att leva upp till sin fulla potential att tillgodose samhällets energibehov på ett flexibelt, effektivt och långsiktigt sätt. Det är viktigt att förstå att vi inte kan välja båda vägarna.

Politiskt har de föreslagna förändringarna av kärnkraftslagarna ett flertal konsekvenser. Med största sannolikhet innebär kärnkraftspropositionen att riksdagen mister sin rätt att kontrollera en framtida avveckling av de tio åldrade reaktorer som i dag är i drift. Kontrollen hamnar i stället hos industrin. Ett annat exempel är att Alliansen överger löftet i sitt valmanifest där det lovades att förbudet att uppföra nya reaktorer inte skulle upphävas under mandatperioden.

De goda nyheterna är att vi inte behöver kärnkraften för att ge oss säker energitillförsel och rädda klimatet. Att det förnybara inte kan klara av att försörja det svenska energibehovet är en missuppfattning. Om vi satsar på en förnybar utveckling skapas inte bara förutsättningar för entreprenörer, småföretagare och en kraftfull ekonomisk tillväxt – för att inte säga en ny arbetsmarknad med explosiv jobbpotential.

Centerpartiets omsvängning går därför inte ihop med partiets politiska identitet. Centern har en lång tradition att värna både miljö och näringslivsutveckling, därför är det inte konstigt att många inom partiet känner sig främmande inför en satsning på energi som inte bara är miljömässigt underlägsen utan även är subventionerad, monopoliserad och centraliserad. De centerpartister som gjort ett ställningstagande mot kärnkraften har uppenbarligen gjort det baserat på förnuft, verklighetsförankring och visioner om ett Sverige i uppåtkurva.

För energifrågan handlar om visioner för Sverige, i dag och i framtiden. I kölvattnet av klimat- och finanskrisen är det tydligt att det är visioner baserade på möjligheter i stället för risktagande som kommer att driva en god samhällsutveckling. Centern och andra partiers representanter i såväl distrikten som i riksdagen kan spela en viktig roll – om de verkar för en fortsatt kraft- omställning, inte för kärnkraft. Den senaste veckans debatt har om något visat att frågan är långtifrån färdigdiskuterad, varken för väljare eller folkvalda.

Ludvig Tillman

ansvarig för kärnkraftsfrågor, Greenpeace

Patrik Eriksson

kampanjchef, Greenpeace

Mest läst