Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Olika religioner kan leva sida vid sida

Bombhot mot moskéer, utbrända kyrkor och ambassader, nedskjutna demonstranter. Vi läser och ser med bestörtning vad som nu utspelar sig i spåren av Jyllands-Postens olyckliga publicering av karikatyrerna av profeten Muhammed. Vi har alla noterat tidningens ursäkt att det inte var meningen att såra. Men när ursäkten kom var skadan redan skedd. Vi har nu fått något som liknar en global kris där politiska motiv och många särintressen utnyttjar den upprördhet som de kränkande bilderna skapat. Fortsätter det så här kan såväl demokrati som fred hotas.
Människan är inte enbart en fysisk varelse med materiella behov. Vår djupare längtan efter sammanhang, mening och trygghet gör sig påmind hela tiden. För många svarar religionen på denna längtan. Religiös tro förenar människor och ger livet en kvalitet som är oersättlig. Kränkningar av människors religiösa tro och övertygelse skadar därför på djupet.
Religion och tro ser olika ut på vår planet. Detta behöver inte vara ett problem. Det kan också utgöra en tillgång! Allt beror på hur vi människor hanterar detta. När kunskap om religionerna saknas eller föraktas och när respekt uteblir är risken stor att det går illa och följden blir arrogans, förakt och förödmjukelse.
Goda grannar
Vi, som har undertecknat detta inlägg, vill verka för goda relationer mellan människor av olika trosuppfattningar. I många länder lever religionerna sida vid sida som goda grannar. Så vill vi ha det i vårt land också.
Vi försvarar tryckfrihet och yttrandefrihet och menar att dessa friheter måste användas med ansvar som inte kränker religiösa rum, skrifter, föremål och gestalter.
Vi tar också avstånd från våldshandlingar som svar på sådana kränkningar.
Här i Göteborg möts dagligen människor av olika tro som vill leva som goda grannar och slå vakt om demokratins grundvärderingar.
Det är genom ökad kunskap, samtal och djupare kontakter som vi tillsammans kan bearbeta olikheter när det gäller religion och kultur och bidra till ökad ömsesidig respekt och tolerans i vårt samhälle.


Gunnar Kampe
kyrkoherde, Svenska kyrkan, Angered
Christina Eriksson
kyrkoherde, prost, Svenska kyrkan, Biskopsgården
Leif Dahlin
kyrkoherde, Svenska kyrkan, Bergsjön
Dan Hansson
kyrkoherde, Svenska kyrkan, Gunnared
Per Kjellberg
Svenska missionskyrkan, Hammarkullen
Marika Palmdahl
författare
Abdulgani Ali
ordf Islamiska förbundet i Göteborg
Abdirisak Waberi
politiska avdelningen Islamiska förbundet i Sverige, rektor på Römosseskolan
Ahmed Al-Mofty
ordf Islamiska informationsföreningen i Göteborg
Kalsoom Kaleem
islamska kvinnoföreningen Göteborg
Mohammed Rashid
imam, Göteborg
Fuad Colte
imam, Göteborg
Abuna Yokhanna
präst, Österns gamla kyrka i Sverige
Abraham Garis
församlingspräst, S:t Gabriels
syrisk-ortodoxa församling, V:a Frölunda.
Kerim Sydby
präst, St Melki syrisk-ortodoxa kyrka, Bergsjön
Peter Borenstein
andlig ledare, judiska församlingen, Göteborg
Håkan Jerrhage
präst, Maria Magdalenas katolska kyrka, Göteborg
Mest läst