Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Oförändrad yttrandefrihet föreslås

I dag överlämnar yttrandefrihetskommittén sitt slutbetänkande till justitieminister Beatrice Ask (M) efter nio års utredande. Några avgörande förändringsförslag väntas inte, i stället föreslås vissa ändringar av språket och att delar av lagstiftningen förenklas.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det är en politiskt enig kommitté som sätter ned foten och säger nej till att skapa en helt ny grundlag på tryck- och yttrandefrihetsområdet. Det är den sjätte utredningen de senaste decennierna som kommer till samma slutsats.

Den här gången har ett alternativ tagits fram, som kommittén jämfört med nuvarande Tryckfrihetsförordning (TF) och Yttrandefrihetsgrundlag (YGL). Slutsatsen är att det inte finns någon anledning att laga något som inte är trasigt.

Kommitténs ordförande justitierådet Göran Lambertz reserverar sig mot parlamentarikerna i kommittén.

-Jag underkänner inte kommitténs argument. Jag tycker bara att argumenten för en ny lag är starkare, sade han vid en pressträff.

Kommittén nöjer sig alltså med att revidera TF och YGL språkligt och redaktionellt samt att göra vissa förändringar. Det handlar bland annat om att införa ett sammanhållet ansvar för publicering i periodiska skrifter och databaser, att lyfta ut information på produkter ur grundlagen och att införa tydligare begränsningar för när inskränkningar i TF och YGL får göras.

Kommittén säger däremot nej till att grundlagsfästa skyddet för privatlivet. Här räcker det med det självsaneringssystem som finns, anser kommittén, utöver KD:s representant som reserverar sig.

-Jag tycker att det är bra att man har gjort ett grundläggande arbete och att man har två alternativ som är beskrivna. Jag är också glad över att man granskat hur vi kan få detta att fungera stabilt visavi EU-rätten, säger justitieminister Beatrice Ask i en kommentar.

Utgivarna betraktar kommitténs betänkande som en seger för förnuftet. Men på en punkt är man kritisk. "Det orimliga förslaget att ett mediebolag som vinner ett mål ändå riskerar att få betala motpartens rättegångskostnader måste bort", skriver Jeanette Gustafsdotter, som är vd för Utgivarna.

Kommittén föreslår begränsningar i det så kallade kvittningssystemet, som innebär att rättegångskostnaderna kan delas, även om en tidning vinner ett mål. Utgivarna hade velat se att systemet försvann helt.

Även Tidningsutgivarna(TU) välkomnar i stort kommitténs förslag.

"Det finns ingen anledning att överge det väl fungerande och sedan lång tid tillbaka etablerade skyddet för tryck- och yttrandefriheten. Kommittén har nu en gång för alla ordentligt prövat alternativen och konstaterat att de skulle innebära en försämring, säger TU:s vd Per Hultengård i en skriftlig kommentar.

Betänkandet ska nu ut på remiss, och Beatrice Asks avsikt är att en proposition ska kunna beslutas en första gång av riksdagen före valet.