Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Barn

Obegripligt utspel av Rickard Nordin (C)

Det är alla fyra allianspartier som står bakom beslutet att tillsätta en utredning om barnkonventionen skulle kunna inkorporeras i svensk lagstiftning. Det är i sammanhanget svårt att förstå vad Rickard Nordin (C) vill åstadkomma med sitt polemiserande utspel mot mig, skriver Maria Larsson (KD), i en slutreplik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi är vana att oppositionspartier angriper regeringen. Men det är sällsynt att ett regeringspartis företrädare iklär sig oppositionspolitikerns roll. I ett försök att polemisera med Kristdemokraterna skriver Rickard Nordin (C) mot mig. Men det är alla fyra regeringspartier som står bakom beslutet att tillsätta en utredning som ska analysera för- och nackdelar med en inkorporering av barnkonventionen i svensk lag. Så fungerar regeringsarbetet.

Sedan är det ingen hemlighet att Kristdemokraterna länge arbetat för att inkorporera barnkonventionen och göra den till svensk lag för att stärka barns rättigheter i vårt land.

Inriktningen på denna utredning är inte heller något som ligger fördolt. Om nu inte Rickard Nordins partikamrater i Rosenbad delat med sig av denna information, är den lättfunnen i det pressmeddelande som utgick för en knapp månad sedan.

I pressmeddelandet står det tydligt att utredaren ska:

  • Identifiera för kartläggningen särskilt angelägna områden.

  • Kartlägga hur barnets rättigheter tolkas och beaktas i den praktiska tillämpningen av lagstiftningen inom dessa områden.

  • Beskriva karaktären och omfattningen av eventuella brister i hur barnets rättigheter tolkas och beaktas enligt ovan.

  • Analysera orsakerna till eventuella brister samt vid behov lämna förslag till kompletteringar och förtydliganden i lagstiftningen för att förstärka barnets rättigheter.

  • Analysera erfarenheter i andra länder, både hos länder som har och inte har inkorporerat barnkonventionen.

  • Analysera skillnader inom barnrättsområdet mellan Sverige och de länder som har barnkonventionen inkorporerad i lagen.

  • Analysera vilka fördelar och nackdelar en inkorporering i svensk rätt av barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som Sverige tillträtt skulle kunna medföra bland annat mot bakgrund av ovan nämnda kartläggning och analys.

Det är svårförståeligt att se vad Rickard Nordin vill med sitt inlägg. Möjligen kan det ses som ett försök att förneka andra än honom själv att hysa en bestämd uppfattning om en fråga som blir föremål för utredning. Med den inställningen vinns varken förtroende eller framgång i det politiska arbetet.

Maria Larsson (KD)

barn- och äldreminister

Bild - 1
Mest läst