Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Obegripligt nej till nystartzoner

Socialdemokraterna har misslyckats med att bryta utanförskapet i Göteborgs förorter. Ändå avvisar man förslaget om nystartzoner, skriver Hampus Magnusson (M).

Göteborg är en stad som lider av en stor segregation mellan olika stadsdelar. Samtidigt finns en enorm potential att växa och utvecklas. Regeringen har i en utredning tagit fram förslag på inrättande av så kallade nystartszoner för områden med hög arbetslöshet på initiativ från bland andra Moderaterna i Göteborg. Vi menar att nystartszoner är ett av flera verktyg som borde användas i Göteborg för att komma till rätta med segregationen.

I utredningen föreslås kriterierna för en nystartszon vara att andelen sysselsatta ska understiga 44,5 procent, andelen som erhåller långvarigt försörjningsstöd ska överstiga 6,8 procent och andelen utan gymnasieexamen ska överstiga 31,3 procent. Dessutom ska zonen ha minst 4 000 invånare. Utifrån tillgänglig statistik från 2009 skulle nystartzoner kunna etableras i Angered, Hjällbo, Hammarkullen Biskopsgården.

Lägre sociala avgifter

Förslaget om nystartszoner innebär att företag som bedriver verksamhet i en nystartszon och som uppfyller vissa krav får lägre sociala avgifter. Avdraget motsvarar en sänkning av avgifterna till 10,21 procent och det maximala avdraget skulle uppgå till cirka 70 000 kronor per anställd och år.

Trots att det är ett konkret förslag för att minska segregationen ställer sig Socialdemokraterna negativa. Kommunstyrelsen i Göteborg kommer i dag behandla remissvaret och där har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkat på att ersätta ett nyanserat och välbalanserat remissvar från Stadsledningskontoret med ett remissvar som helt avvisar införandet av nystartszoner.

Det är tråkigt att Socialdemokraterna, som under sitt 18-åriga styre av staden kapitalt misslyckats med att bryta utanförskapet och segregationen, säger nej till nystartszoner. Arbetslinjen är den enda vägen till integration och nystartszoner är ett av flera viktiga steg på den vägen. 

Hampus Magnusson (M)

biträdande kommunalråd

Bild - 2
Hampus Magnusson (M) biträdande kommunalråd
Mest läst