Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

biljettsystem

Nytt och enklare biljettsystem år 2015

Krångligt system ska bli rättvist och lätt. Beslut om nytt biljettsystem kan fattas redan i år och ska användas på alla spårvagnar och bussar 2015

Zonerna ska ändras, betalningen ska bli enklare och resenärer som reser några gånger i veckan ska få en anpassad betalningslösning, i stället för att tvingas välja mellan engångsbiljetter och månadskort. Exakt hur detta ska uppnås är just nu under utredning. Bland annat tittar man på två olika zonmodeller.

– Den ena bygger på fasta zoner utifrån fyra navpunkter i varje delregion, i stället för som nu när zonerna är indelade efter kommuner. Det andra alternativet är flexibla zoner som utgår ifrån den enskilde resenären, säger Jörn Engström, utredningsledare.

Målsättningen är att alla utredningar ska vara klara innan 2013 är slut så att beslut kan fattas. Under 2014 ska det nya systemet successivt testas och 2015 tas det i bruk på allvar.

Så sent som 2009 infördes det nuvarande biljettsystemet. Det har mötts av mycket kritik, och resenärer har upplevt det som svårt och osäkert. Efter omvalet 2011 startade därför ett arbete med nytt biljettsystem med representanter från alla politiska partier, utom Sverigedemokraterna, för att nå en bred lösning som håller länge.
– Ledordet för det nya systemet är enkelhet, säger Ulrika Frick (MP), ordförande för Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland.

Den här gången ska systemet som tas fram vara väl utrett och genomarbetat. Därför har undersökningar gjorts med ett hundratal personer för att reda ut vad de tycker är viktigt i ett nytt betalningssystem. Innan beslut fattas kommer systemet också testas på resenärer och diskuteras i fokusgrupper.

– När det förra biljettsystemet togs fram la man inte lika mycket möda på att få det enkelt för resenärerna. Det fanns en ursprunglig plan på ett enklare biljettsystem, men de 49 olika kommunerna och Västra Götalands-regionen hade många olika viljor och önskemål. Så man petade in delar i den ursprungliga planen som gjorde systemet krångligare, säger Jörn Engström.

Mest läst