Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Nyrén kvar i styrelsen trots kritik

SCA:s årsstämma röstade för valberedningens förslag om ny styrelse, vilket innebär att den omdiskuterade ledamoten Lars Nyrén valdes om. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. SCA ska avveckla affärsflyget och sälja flygplanen.

Aktiespararna och flera institutioner reserverade sig mot omvalet av Nyrén. Även omvalet av revisorn Anna-Clara af Ekenstam ifrågasattes. Men storägaren Industrivärden såg till att valberedningens förslag gick igenom.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Stämman beviljade även ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och förre vd:n Jan Johansson. Detta trots den stundtals hårda kritik som framfördes mot Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Jan Johansson.

Aktiespararnas vd Carl Rosén angrep ledningskulturen i SCA som han kallar slösaktig, gubbaktig och omodern.

Han nämnde den oberoende granskningen av Svante Forsberg och Johan Munck som han anser avslöjar just denna ledningskultur.

-Det här är hårresande läsning, det är knappt man tror att det är sant.

Rosén ifrågasatte också PWC:s oberoende och konstaterade att granskningsrapporterna beställts av styrelsen.

Skadat förtroende

Mats Andersson från Fjärde AP-fonden kommenterade de granskningar som har gjorts och konstaterade att förtroendet för SCA har skadats. Han sade inget om ansvarsfrågan.

Marianne Nilsson från Swedbank Robur tror att det finns förutsättningar för en nystart. Anders Oscarsson från AMF nämnde sagan om Kejsaren utan kläder och kritiserade ordföranden och förre vd:ns nyttjande av affärsflyget och jaktrepresentation.

-Det sorgliga är att ingen vågat säga att kejsaren är naken.

Ossian Ekdahl från Första AP-fonden tog upp valberedningens arbete. Han noterade att de bara haft två sammanträden under det gångna året. Tre av fem ledamöter representerar Industrivärdensfären konstaterade Ekdahl och föreslog att valberedningen utökas med två ledamöter.

-Vi kommer att rösta nej till Anders Nyrén som ledamot i styrelsen, informerade Ekdahl.

Ekdahl motiverade bland annat detta med Nyrén brustit i omdöme i sina olika roller i SCA

Revisorn Anna-Clara af Ekenstam från PWC höll ett mycket långt anförande där hon förklarade sin roll som revisor och slog fast sitt oberoende. Hon tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd.

Höll försvarstal

SCA:s avgående ordförande Sverker-Martin-Löf höll tidigare ett försvarstal i sitt anförande. Han försvarade bolagets användande av affärsflyget. Bolagets vd Magnus Groth berättade att SCA avvecklar affärsflyget och säljer flygplanen.

Martin-Löf gjorde en summering av sin period som vd, summeringen fick karaktären av ett försvarstal då Martin-Löf noggrant gick igenom alla framgångar SCA haft under hans ledning.

-Användandet av affärsflyget har varit väl avvägt, sade han.

Han tillade att även andra storbolag har affärsflyg, till exempel Ericsson. Även SCA:s konkurrenter har affärsflyg.