Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

V ser inga fördelar med varierad skolstart

Det blir strid om förslaget att införa varierad skolstart. Vänsterpartiet ser inga fördelar med denna nyordning.
- Enligt grundskoleförordningen är det rektor som bestämmer skolans tider och schemaläggning och inte klåfingriga politiker, menar Lennart Svensson, vänsterpartist och ordförande i barnomsorgs- och utbildningsnämnden.
När kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade Patrik Karlssons (s) motion om varierade starttider på högstadiet så hade de flesta remissinstanserna inte visat någon överdriven entusiasm för idén.
Kultur- och fritidsnämnden konstaterade att med skiftgång måste eleverna använda skollokalerna längre.
- Detta ger sämre möjligheter för föreningslivet att hyra idrotts- och skollokaler, ansåg fritidsförvaltningen.
Detta i sin tur leder till att eleverna kommer att hindras från att deltaga i sina fritidsaktiviteter samtidigt som föreningslivet får mindre möjlighet att hyra kommunens idrottshallar.
Gatunämnden förklarade i sitt remissvar att kollektivtrafiken endast i mycket liten utsträckning skulle påverkas av tvåskift på högstadiet.
Då kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade motionen på sitt möte tidigare i veckan röstade Jan Kronberg (v) mot ett införande av varierade starttider.
Övriga ledamöter röstade för att ett försök skall göras med varierade starttider på en högstadieskola.
- Rektor, elevråd, brukarråd, lärare och skolpolitiker måste få vara med och bestämma hur de skall organisera skolan, säger Jan Kronberg.
- Man har inte frågat barnomsorgs- och utbildningsnämnden om det kanske finns en skola som vill pröva varierade skoltider. Nu vill man tydligen bestämma helt över huvudet på skolpolitiker och de som berörs av förvandlingen. Detta är inte bra.
En effekt som Jan Kronberg pekar på är vad som händer med de kommunala sporthallarna om behovet av dem förändras.
Motsvarar fullstor idrottshall
- Förlorar man en timmes uthyrningstid på samtliga hallar motsvarar detta en förlust av en fullstor idrottshall. Och det kan finnas skolor som behöver använda sina skollokaler mera. Men detta måste varje enskild skola bestämma över.
Vad berörda elever tycker och tänker vet man inte. De har inte tillfrågats.
- Oaktat detta kommer vi inte att göra någon gallup bland eleverna. Det får rektor och elevråd ta reda på, tycker Jan Kronberg.
Mest läst