Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Traditionen håller "oskuldskontroller" vid liv

Att utreda om någon är oskuld eller ej är inte medicinskt möjligt. Trots det är det inte helt ovanligt att vården får frågan om att skriva oskuldsintyg. – Det tror jag att alla ungdomsmottagningar stöter på, säger Vanda Oskarsson, enhetschef i Uddevalla.

GP har gått igenom över 3 000 domar och myndighetshandlingar där någon form av hedersförtryck förekommer. Granskningen visar att minst 527 barn har omhändertagits på grund av hedersproblematik de senaste tio åren. 

I flera fall går det att läsa om en omfattande kontroll över flickors sexualitet. 

"Efter att det har framkommit att hon har en pojkvän och att hon sovit över där vill mamman att hon genomgår en läkarundersökning för att visa om hon är oskuld eller inte.", står att läsa i utredningen om en 16-årig flicka i Östergötland. 

En 14-årig flicka berättar att hon kallats hora och vid flera tillfällen blivit hotad till livet av familjen efter att hon blivit påkommen med att ha pojkvän. 

"Hon vill få ett intyg på att hon är oskuld att ge till pappan då han hotat att gifta bort henne om hon inte är oskuld." 

Vill ha oskuldsintyg

Problematiken känns igen inom vården. GP har pratat med enhetschefer på sex ungdomsmottagningar i Västsverige. Alla säger att de har fått frågan om att utfärda så kallade "oskuldsintyg", även om det inte händer speciellt ofta. På två av dem svarar verksamhetscheferna dock att frågan inte har dykt upp alls de senaste åren. 

Ibland vill flickan ha ett intyg själv, ibland handlar det om att någon i familjen önskar att flickan ska visa att hon har ett oskuldsintyg. 

– Då och då får vi förfrågningar om att skriva intyg. Men vi säger att vi aldrig gör det, säger Vanda Oskarsson, enhetschef på ungdomsmottagningen i Uddevalla. 

Kränkande och olagligt

Att tvinga någon att genomgå en läkarundersökning som en oskuldskontroll är förbjudet enligt grundlagen. All sjukvård ska dessutom bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt patientsäkerhetslagen. Därför är det inte heller förenligt med den bestämmelsen att utfärda intyg eller genomföra sådana undersökningar eftersom det inte är möjligt att utreda medicinskt. 

Vårdpersonal är också skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om de upplever att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. 

Ingen av de mottagningar som GP har varit i kontakt med säger att de skriver oskuldsintyg. I Angered dyker frågan upp någon gång om året, enligt enhetschefen Lisa Jobson. Hon berättar att personalen i stället försöker informera flickorna om vilka rättigheter de har och sprida information om att det inte är möjligt att medicinskt fastställa om någon är oskuld. 

Myten om mödomshinnan

– Tyvärr är det fortfarande så att många tror att det syns om man har haft sex, men det går inte att se. Det är också därför vi försöker få bort namnet mödomshinna och kalla det för slidkrans. Det stämmer bättre anatomiskt. Det finns inget som säger att man ska blöda vid första samlaget, säger Lisa Jobson. 

Hon tycker inte att det är hållbart att skriva ett intyg för att skydda unga tjejer mot anklagelser om att de inte skulle vara oskulder. 

– Vi har pratat mycket om det för det är svårt. Man vill ju hjälpa ungdomen som sitter på rummet, men vi har kommit fram till att vi inte kan göra det. Det blir en björntjänst. Skriver man ett intyg blir det som att man bekräftar bilden av att man skulle kunna se om någon har haft sex. 

 

FAKTA: Rundringning ungdomsmottagningar

GP har varit kontakt med sex olika ungdomsmottagningar: 

  • Angered 
  • Borås 
  • Gamlestaden 
  • Olskroken 
  • Uddevalla
  • Väst, Askim Frölunda Högsbo
Mest läst