Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

1/3

GU:s forskningsstationer kritiseras för pengaslarv

Inkomster och utgifter har redovisats lite hur som helst vid Göteborgs universitets marina forskningsstationer på västkusten. När en anställd skulle sätta in 100 000 i kontanter på GU:s konto tog han genvägen via sitt eget bankkonto.

Universitetets två marina forskningsstationer ligger på Tjärnö söder om Strömstad och på Kristineberg utanför Lysekil och lyder under det så kallade Lovéncentret vid Göteborgs universitet. Lovéncentret kommer också att ansvara för det forskningsfartyg som nu byggs i Polen med kraftiga förseningar.

Lovéncentret har gått back i många år och totalt ligger det sammanlagda underskottet på 16 miljoner. 2015 gick verksamheten 3,7 miljoner back och under förra året slutade minusnotan på 1,5 miljon. 

Mot den bakgrunden fick GU:s internrevisor Jan Sandvall i uppdrag att granska enhetens ekonomi- och redovisningsrutiner. Enligt internrevisorn är redovisningen en sådan härva att den inte går att reda ut.

– Enligt vår bedömning är inga pengar borta och vi misstänker inga oegentligheter. Pengarna finns där men är redovisade på fel konto. Det vore resursslöseri att försöka rekonstruera på vilket konto pengarna hör hemma, det viktiga är att redovisningen blir rätt 2017. Först när den är på plats kan man analysera hur det går för de olika verksamheterna, säger han.

Hur kan du vara säker på att inga pengar har kommit på avvägar?
– Utifrån de samtal vi har haft med enskilda medarbetare och jämförelser vi har gjort med andra enheter är vår slutsats att inga oegentligheter har skett. Men 100 procent säker kan man aldrig vara, säger han.

Både på Tjärnö och Kristineberg finns det restaurang och kök. Under 2015 uppskattas att restaurangen vid Kristineberg gick plus med 175 000 kronor medan Tjärnö gick back med 1,5 miljon. En förklaring kan vara att personalkostnaden för restaurangen på Tjärnö är 60 procent högre än på Kristineberg. Enligt internrevisorn går dock siffrorna inte att helt säkerställa på grund av otydligheter i bokföringen.

I restaurangen på Kristineberg betalar matgästerna med kuponger som de kan köpa med kort i receptionen. På Tjärnö kan matkuponger köpas på samma sätt men restaurangen accepterar även kontanter. Då större mängder kontanter orsakar hanterings- och kontrollproblem anser internrevisorn att en kortläsare måste installeras. Kontanter accepteras även vid aktiviteter för allmänheten.

Vad gäller rutinerna för insättning av kontanta medel vid Tjärnö hänvisar internrevisorn till ansvariga vid forskningsstationen. Kort tid efter att GP tagit kontakt för att begära ut dokumentation kring frågan ringer ansvarig tjänsteman plötsligt upp: 

– Jag tror att jag vet vad du är ute efter, säger han och berättar följande historia:

Strax före jul förra året valde han att sätta in drygt 100 000 kronor i kontanter av universitetets pengar på sitt eget konto. Skälet var att han nekades att sätta in pengarna direkt på universitetets konto på grund av beloppets storlek och hänvisades till bank i Göteborg. Istället för att åka till Göteborg kontaktade den anställde sin privata bank där pengarna fick sättas in men bara på dennes privata konto. 

– Jag vet att det var fel och jag ångrar mig verkligen men vad skulle jag göra? säger den anställde.

Redovisning för 2016 visar att en insättning på drygt 80 000 kronor i kontanter skedde på sommaren vid två tillfällen. Nästa insättning skedde den 20 december då den anställde för över 107 880 kronor från sitt eget till GU:s konto. Redovisningen haltar med några tusenlappar men internrevisor Jan Sandvall bedömer att differensen beror på att summan kan ha redovisats på fel ställe.

– Vi känner till detta och har haft ett samtal med den anställde kring transaktionen. Vi har försäkrat oss om att det inte kommer att hända några fler gånger och misstänker inga oegentligheter, säger han.

Den anställdes tjänst är en av sex tjänster som försvinner vid årsskiftet i samband med en omorganisation av centrets verksamhet.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Mest läst