Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

1/2

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Framtida väglänk sinkar boplaner i Landvetter

Fastighetsägarna vid Landvetter Östergård vill bygga radhus, lägenheter och ett 55+-boende på sina marker mellan riksväg 40 och Mölndalsån. Men kommunen vill inte låsa fast området.

– Vi är alla överens om att vi vill bygga något, säger Christer Lundkvist som tillsammans med sin syster äger en av fastigheterna i Landvetter Östergård.

Marken det handlar om är ett 42 000 kvadratmeter stort område mellan riksväg 40 och Mölndalsån mitt i Landvetter. Tidigare fanns det ett flertal handelstädgårdar här men i dag finns bara rester kvar av ett par av dem. Fastighetsägarna har ansökt hos Härryda kommun om att få planbesked för att ändra i detaljplanen till att gälla bostäder. I planansökan har de skissat på ett antal punkthus, radhus och ett 55+ -boende i Bo Aktiv-stil med en uppvärmd innerträdgård. Sammanlagt handlar det om mellan 100 och 300 bostäder.
– Det är ett fantastiskt bra läge, men det tycker inte tjänstemännen som avstyrkt det hela, säger Leif Fred, plan­arkitekt, som hjälpt fastighetsägarna att ta fram idéer på vad som skulle kunna byggas på markerna.

På måndag väntas planansökan avslås under kommunstyrelsens möte. I tjänsteskrivelsen uppges att platsen är olämplig att bygga på bland annat med hänvisning till buller från riksväg 40, översvämningsrisk från Mölndalsån och risker med transport av farligt gods på vägen.

Men enligt kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M), så är kommunen positiv till planerna som fastighetsägarna har.
– Vi säger nej nu. Det blir säkert av men inte just nu.

Per Vorberg hänvisar till att kommunen inte vill låsa in området då man diskuterar att utföra en fördjupad stadsutbyggnadsstudie över hela Landvetter centrum och riksväg 40 och att man också tittar på kopplingen med planerade storsatsningen Landvetter södra med Landvetter centrum.
– Då vore det dumt att ge besked innan utredningen är klar. Då är det bättre att vänta så vi säger nej, inte just nu.

Efter att Leif Fred läst igenom handlingarna till kommunstyrelsen märker han att en komplettering från fastighetsägarna inte är med. Den visar enligt honom att en eventuell länk mellan Landvetter södra och Landvetter centrum inte påverkas av att fastighetsägarna skulle få planbesked. I kompletteringen har de skissat på en koppling mellan Landvetter södra och Landvetter cent­rum längs järnvägen öster om planområdet.
– Det är bra om man gör utredningar samtidigt men man ska inte lägga en död hand över området. Jag tror att om fastighetsägarna får ett beslut om att få starta en planläggning så är de nöjda. De förstår att det kan dröja, säger Leif Fred.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se