Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

1/6

Den fallna bron har rest sig igen

I juni 2018 ska ekodukten över E 6 vid Sandsjöbacka vara klar - två år efter byggstart. …– Bygget har spridit sig och blivit ett undervisningsprojekt, säger Kristina Balot.

Byggandet av den första ekodukten någonsin, över en redan befintlig starkt trafikerad motorväg, i Sverige har kommit drygt halvvägs. Gjutningen av den västra sidan är klar och arbetet pågår för fullt på den östra sidan.

Men allt höll på att ta en ände med förskräckelse en natt i slutet av januari 2017. Under arbetet med att gjuta den västra delen deformerades stöttorna i formställningen som bar upp gjutformen för brons överbyggnad. I beräkningarna för formställningens laster hade entreprenören inte tagit hänsyn till överbyggnadens mycket välvda form som hade en lutningen som varierade mellan elva till 0 procent utan använt sig av ett standardmått som var lägre. Detta gjorde att den blöta betongen försköts och orsakade en tyngd som inte stöttorna klarade av. 
– Bygget stängdes ner av säkerhetsskäl och vid 03-tiden på natten stängdes E 6 av och vi ledde om trafiken. Den icke härdade delen mot E 6 revs snabbt och vi kunde släppa på trafiken på morgonen 27 januari. Rivningen av resterande överbyggnad skedde av säkerhets- och kvalitetsskäl. Vi hade beställt en ny bro, vi ville inte ha en som var lappad och lagad då bron ska hålla i 120 år, säger Kristina Balot som arbetar som projektledare på Trafikverket.

Enligt Trafikverket kommer inte incidenten att fördyra eller försena projektet, och inte kosta Trafikverket något extra. Ärendet är nu ett försäkringsärende mellan byggentreprenören och en underentreprenör.

Projekteringen av ekodukten började redan 2012 efter ett regeringsuppdrag att där transportinfrastrukturen ska anpassas till en grön fungerande infrastruktur för att nå Sverige miljömål genom att minska barriäreffekten av vägar och öka den biologiska mångfalden.
– E 6 är ett stort vandringshinder, den har en stor barriäreffekt för djuren och det sker många viltolyckor när djuren viker ner viltstängslet. Olycksbilden vid en viltolycka är så mycket större i hastigheter över 100 kilometer i timmen, säger Kristina Balot som också berättar att redan innan ekodukten byggdes, kompletterades sträckan Mölndal–Kungsbacka med förbättrat viltstängsel, viltuthopp och en färist för att förhindra djuren att ta sig in på motorvägen.

Ekodukten är som en landtunga, som sträcker sig över E 6. Där är det tänkt att ett brett spektra av djur ska passera, och miljön och jordmånen kommer att anpassas till de djur som finns i området sedan tidigare.

Den västra delen av faunapassagen är i dag gjuten, och på den östra pågår byggandet av en formställning och gjutformen. Gjutning av överbyggnaden är tänkt att ske i slutet av oktober. Därefter ska marken fyllas med sten och jord upp mot ekodukten. Betongarbetena för ekodukten beräknas vara klart till december 2017. Sedan väntar en viloperiod till våren för plantering och markarbeten. Och det har visat sig att intresset för ekodukten från andra är stort.
– Bygget har spridit sig och blivit ett undervisningsprojekt där vi delar med oss av analysmetoder, utformning av ekodukter och faunaåtgärder samt byggmetoder, säger Kristina Balot.

Och miljöspecialisten och ekologen Mats Lindqvist berättar om personer från USA och Kina som uppmärksammat projektet.  
– De har ringt och ekodukten har blivit en symbol, ett varumärke för Sandsjöbacka och för att vi har kunnat bygga grön infrastruktur på ett sätt vi inte gjort tidigare. 

Mest läst